eXTReMe Tracker
¤ň­ÔűÚ ŕţý´Ř■˛ň­ÝűÚ ´ţ­˛ÓŰ Ô ╠ţŰńţÔň
╩ţý´Ř■˛ň­ÝÓ  ˛ň§ÝŔŕÓ


┬ű Ŕ˝ŕÓŰŔ: ĎţÔÓ­ű Ô ╩Ŕ°ŔÝňÔň Ô ýÓŃÓšŔÝň DEPO COMPUTERS

¤ţŔ˝ŕţÔÓ  ˝Ŕ˝˛ňýÓ ˝ÓÚ˛Ó ţ˝ˇ¨ň˝˛ÔŰ ň˛ šÓ´­ţ˝ ŕ ßÓšň ńÓÝÝű§ Ŕ ÔűÔţńŔ˛ ­ňšˇŰزӲű ÝÓ ţ˝ÝţÔň §­ÓÝ ¨Ŕ§˝  ´­ÓÚ˝-ŰŔ˝˛ţÔ ŕţý´Ř■˛ň­Ýű§ ˝ÓŰţÝţÔ ╩Ŕ°ŔÝňÔÓ.


     


в­ÓÝŔ÷ű:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

╩ţý´Ř■˛ň­Ýűň ˝ÓŰţÝű:   DEPO COMPUTERS |

   RSS-╩ÓÝÓŰ
DEPO COMPUTERS
═ÓŔýňÝţÔÓÝŔň ˛ţÔÓ­ÓÍňÝÓ (ŰňÚ)ĎňŰň˘ţÝ┬ňß-˝ÓÚ˛
╩ţý´Ř■˛ň­ű
DXRACER - GAMING CHAIRS
PERFORMANCE CHAIRS DXRACER - DRIFTING OH/DM132/N, GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM, STRONG MESH COVER - BL/BL/BLACK, FOAM DENSITY 50KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BAR BASE,GAS LIFT 4CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2, CASTER-2, 22KG6388.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PERFORMANCE CHAIRS DXRACER - DRIFTING OH/DH73/NC, GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM, PU COVER - BLACK/BLACK/COFFEE, FOAM DENSITY 52KG/M3, 5-STAR NARROW ALUMINUM BASE, GAS LIFT 4CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-1D, PILLOW-2, CASTER-2, W22KG6586.92(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
OFFICE CHAIRS DXRACER - CLASSIC OH/CE120/NW, GAMER WEIGHT 136KG/HEIGHT 190CM,LEATHER STYLE VINYL COVER - BLACK/BLACK/WHITE,FOAM DENSITY 54KG/M3, 5-STAR WIDE ALUMINUM BASE,GAS LIFT 4CLASS,TILT MECH-ANGLE 135*,ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2,CASTER-3, 30KG7469.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - SENTINEL OH/SJ00/NR, GAMER WEIGHT 159KG / HEIGHT 195CM,LEATHER STYLE VINYL COVER - BLACK/BLACK/RED,FOAM DENSITY 52KG/M3, 5-STAR WIDE ALUMINUM BASE,GAS LIFT 4CLASS,TILT MECH-ANGLE 120*,ADJUSTABLE ARMS-4D,PILLOW-2,CASTER-3,30KG8880.66(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - SENTINEL OH/SJ00/NO, GAMER WEIGHT 159KG/HEIGHT 195CM,LEATHER STYLE VINYL COVER - BLACK/BLACK/ORANGE,FOAM DENSITY 52KG/M3, 5-STAR WIDE ALUMINUM BASE,GAS LIFT 4CLASS,TILT MECH-ANGLE 120*,ADJUSTABLE ARMS-4D,PILLOW-3,CASTER-3,30KG8880.66(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - SENTINEL OH/SJ00/NB, GAMER WEIGHT 159KG / HEIGHT 195CM,LEATHER STYLE VINYL COVER - BLACK/BLACK/BLUE,FOAM DENSITY 52KG/M3, 5-STAR WIDE ALUMINUM BASE,GAS LIFT 4CLASS,TILT MECH-ANGLE 120*,ADJUSTABLE ARMS-4D,PILLOW-3,CASTER-3,30KG8880.66(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - RACING OH/RM1/NR, GAMER WEIGHT 113KG / HEIGHT 185CM, CARBON LOOK VINYL/PU COVER-BLACK/BLACK/RED, FOAM DENSITY 50KG/M3, 5-STAR NARROW ALUMINUM,GAS LIFT 4CLASS,TILT MECH-ANGLE 135*,ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2,CASTER-2, 22KG7469.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - RACING OH/RM1/NE, GAMER WEIGHT 113KG / HEIGHT 185CM, CARBON LOOK VINYL/PU COVER-BLACK/BLACK/GREEN, FOAM DENSITY 50KG/M3, 5-STAR NARROW ALUMINUM,GAS LIFT 4CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D, PILLOW-2,CASTER-2, 22KG7469.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - RACING OH/RH110/NWV,GAMER WEIGHT 113KG / HEIGHT 185CM, PU COVER - BLACK/WHITE/VIOLET,FOAM DENSITY 50 KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BAR BASE,GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECHANISM- ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2, CASTER-3, 22KG6785.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - RACING OH/RH110/NWR, GAMER WEIGHT 113KG / HEIGHT 185CM, PU COVER - BLACK/WHITE/RED, FOAM DENSITY 50 KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BAR BASE,GAS LIFT 4 CLASS,TILT MECHANISM- ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D, PILLOW-2, CASTER-3, 22KG6785.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FH08/NP, GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM, PVC/PU COVER-BLACK/BLACK/PURPLE, FOAM DENSITY 52 KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BASE, GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D, PILLOW-2, CASTER-2, 22KG6564.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FH08/NO, GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM, PVC/PU COVER-BLACK/BLACK/ORANGE, FOAM DENSITY 52 KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BASE, GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D, PILLOW-2, CASTER-2, 22KG6564.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FH08/NB, GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM, PVC/PU COVER-BLACK/BLACK/BLUE, FOAM DENSITY : 52 KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BASE, GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECH-ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-3D, PILLOW-2, CASTER-2, 22KG6564.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FH00/NW,GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM,CARBON LOOK VINYL/PU COVER-BLACK/BLACK/WHITE,FOAM DENSITY 52KG/M3,5-STAR INLAID COLOR BASE,GAS LIFT 4 CLASS,TILT MECH-ANGLE 135*,ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2,CASTER-2,22KG6218.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FH00/NR,GAMER WEIGHT 91KG / HEIGHT 175CM,CARBON LOOK VINYL/PU COVER-BLACK/BLACK/RED,FOAM DENSITY 52KG/M3, 5-STAR INLAID COLOR BASE,GAS LIFT 4 CLASS,TILT MECH-ANGLE 135*,ADJUSTABLE ARMS-3D,PILLOW-2,CASTER-2, 22KG6218.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FD99/NR, GAMER WEIGHT 91 KG / HEIGHT 175 CM, PU COVER - BLACK/BLACK/RED, FOAM DENSITY : 52 KG/M3, 5-STAR NYLON BASE, GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECHANISM - ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS - 1D, PILLOW-2, CASTER-2,22KG5643(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIRS DXRACER - FORMULA OH/FD99/NE, GAMER WEIGHT 91 KG / HEIGHT 175 CM, PU COVER - BLACK/BLACK/GREEN, FOAM DENSITY : 52 KG/M3, 5-STAR NYLON BASE, GAS LIFT 4 CLASS, TILT MECHANISM - ANGLE 135*, ADJUSTABLE ARMS-1D, PILLOW-2, CASTER-2,22KG5643(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
COMPUTER DESK DXRACER - GD/1000/NE, DOUBLE TRIANGLE DESIGN, COLOR-BLACK/GREEN, MATERIAL-STRONG & DURABLE HIGH QUALITY ABS+WOODEN DESK BOARD+STEEL ROD FRAME, BACKSTAGE-BLIND CARBON FIBER, 10 DEGREE SLOPE, 360 DEGREE ROTATABLE, SIZE1270X790X390, W-38KG3798.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAME CONSOLES
GAMEPAD SONY DUALSHOCK 4 BLACK FOR PS41136.34(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAME CONSOLE SONY PLAYSTATION 4 500GB BLACK + GOD OF WAR 3, 1 X GAMEPAD (DUALSHOCK 4), 1 X GAME (GOD OF WAR 3)5739.48(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAME CONSOLE SONY PLAYSTATION 4 1TB BLACK + UNCHARTED 4, 1 X GAMEPAD (DUALSHOCK 4), 1 X GAME (UNCHARTED 4)8330.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAME CONSOLE MICROSOFT XBOX ONE SLIM 500GB WHITE + FIFA 17, 1 X GAMEPAD (XBOX ONE CONTROLLER), 1 X GAME (FIFA 17)7300.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAME CONSOLE MICROSOFT XBOX ONE S 1TB WHITE + FIFA 17, 1 X GAMEPAD (XBOX ONE CONTROLLER), 1 X GAME (FIFA 17)8904.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMES CONSOLE
GENESIS - GAMING CHAIRS
GAMING CHAIR GENESIS SX77 GAMING CHAIR BLACK-RED3909.78(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIR GENESIS SX77 GAMING CHAIR BLACK-BLUE3909.78(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIR GENESIS SX33 CHAIR BLACK-RED2757.24(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
GAMING CHAIR GENESIS SX33 CHAIR BLACK-BLUE2757.24(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MARVO - GAMING CHAIRS
MARVO CH-106_OR GAMING CHAIR3149.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MARVO CH-106_BL GAMING CHAIR3149.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MARVO CH-105_BL GAMING CHAIR2916(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MARVO CH-103 GAMING CHAIR3727.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MARVO CH-101 GAMING CHAIR4922.64(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
OTHER ACCESSORIES
SPINNER LED (GREEN)144(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
SPINNER ALU 1 (GOLD)144(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NETTOP
ZOTAC ZBOX-BI320-E (INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4GHZ (HASWELL), 1X SODIMM DDR3, 1X2.5" SATA, INTEL HD GRAPHICS, 2XUSB 2.0, 4XUSB 3.0, GBIT LAN, HDMI, DVI, SPDIF, CARDREADER)2566.08(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ZOTAC ZBOX NANO ( REMOTE CONTROL ) VIA NANO X2 U4025 (DUAL-CORE 1.2GHZ), VIA CHROMEÖ 9 GPU, VIA VX900H, 1X SODIMM DDR3-1066, 1X2.5"SATA, 1XESATA, 2XUSB3.0, 4XUSB2.0, GBIT LAN, 802.11 B/G/N, BT3.0, HDMI, DP, MIC, SPEAKERS, 6-IN-1, STAND, VESA MOUNT3830.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ZOTAC ZBOX NANO INTEL CELERON 867 (DUAL-CORE 1.3GHZ), HM65, INTEL HD GRAPHICS, 1XDDR3 SODIMM, 1X2.5" SATA, 1XESATA, 4XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, GBIT LAN3465(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ZOTAC ZBOX INTEL« ATOM D2550Ö (DUAL-CORE 1.86GHZ), HM10, NVIDIA GEFORCE GT610 512MB, 2XDDR3 SODIMM, 1X2.5" SATA, 4XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, GBIT LAN, 802.11N, BT3.0, HDMI, DVI, HD 6CHL, CR, VESA MOUNT, 1 X DVI-VGA ADAPTOR)5110.38(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC W250HN /2GB/ 32GB SSD5544(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC T255B /2GB/ 32GB SSD5178.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC T250HN ATOM D2500/4GB/ 32GB SSD/COM4950(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC T250HN ATOM D2500/2GB/ W-OUT HDD/COM3856.68(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC R250HN /2GB/ NO HDD RACK MOUNT6138(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC R250HN /2GB/ 32GB SSD RACK MOUNT6534(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
PROINIT THIN PC R250CC /2GB/ NO HDD RACK MOUNT6138(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NETTOP MINI PC GIADA D310-BF000-V2 (INTEL CELERON 1037U,INTEL NM70,VESA MOUNT),BLACK D310-BF000-V2 BAREBONE PC,INTEL CELERON 1037U+NM70, INTEL« GMA HD GRAPHICS ,1XVGA,1XHDMI,1*U-DIMM DDR3 1333/1600MHZ (STANDARD PC RAM),,1 * SATA II (3GB/S),1 * MSATA VIA2520(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIGABYTE GB-BSI3H-6100 (INTEL I3-6100U,2XSO-DIMM DDR3,GBIT LAN,VESA MOUNT),BLACK6510.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIGABYTE GB-BKI3HA-7100 (INTEL I3-7100U,2XSO-DIMM DDR4,GBIT LAN,VESA MOUNT),BLACK6615(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIGABYTE GB-BACE-3160 (INTEL CELERON N3160,1XSO-DIMM DDR3,GBIT LAN,VESA MOUNT),BLACK2736(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIGABYTE GB-BACE-3150 (INTEL CELERON N3150,1XSO-DIMM DDR3,GBIT LAN,VESA MOUNT),BLACK2790(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I56V (INTEL CORE I3 4010U,HD4400,4G,500GB,WIFI+BT,VESA MOUNT),BLACK9018.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I53B-BF001 (INTEL CELERON 1037U,INTEL NM70,WIFI+BT,IR REMOTE,VESA MOUNT),BLACK I53B-BF001 BAREBONE PC,INTEL CELERON 1037U+NM70, INTEL« GMA HD GRAPHICS ,1*SO-DIMM DDR3 1066MHZ,WIFI+BT,1 * SATA II (3GB/S),1 * MSATA VIA MPCI-E, COMX1,5*USB2.0,3742.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I53-BU531 (INTEL CELERON DUAL-CORE 877,HM70,2G,320GB,WIFI+BT,VESA MOUNT),BLACK INTEL CELERON DUAL-CORE 877,INTEL« HM70,1*2G DDR3 1066MHZ,HDD 320G,GBIT LAN,WIFI,BT,1XUSB 3.0,4XUSB2.0,VGA,HDMI,CARD READER(4 IN 1),REMOTE CONTROL, 30W POWER CONS5490(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I53-1037U (INTEL CELERON DUAL-CORE 1037U,HM70,4GB,500GB,WIFI+BT,VESA MOUNT),BLACK5682.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I39B-BJ000 (INTEL CELERON BAY TRAIL J1900,VESA MOUNT),BLACK INTEL CELERON BAY TRAIL J1900 2.41GHZ,1*SO DIMM DDR3L ,1*SATA2,GBIT LAN,1* MINI PCIE FOR WIFI,4XUSB2.0,1XUSB 3.0,VGA,HDMI,CARD READER(4 IN 1),1*COM PORT, DIMENSION 192*156*26.3 MM3564(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I35B-BR001 (D2550,NM10,WIFI+BT,IR REMOTE,VESA MOUNT),BLACK I35B-BR001 BAREBONE PC,D2550+NM10, INTEL« GMA3650 ,1*SO-DIMM DDR3 1066MHZ,WIFI+BT,1 * SATA II (3GB/S),1 * MSATA VIA MPCI-E, COMX1,5*USB2.0,4 IN 1(SD/MMC/MS/MS PRO), IR/REMOTE, HDMI3366(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA I200-BG000C (INTEL CELERON 2957U,INTEL HD,WIFI,BT,VESA MOUNT),BLACK3019.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC GIADA F210-BZ230 (Z8300,CHERRY TRAIL,2G,32GB,WIFI+BT,QUIET),BLACK2871(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC ASROCK BEEBOX J3160/B/BB (INTEL CELERON J3160,2XSO-DIMM DDR3,GBIT LAN),BLACK SUPPORTS TWO STORAGE DEVICES FOR ADDED FLEXIBILITY (1 X 2.5" SATA3 HDD + 1 X MSATA),SUPPORTS TRIPLE MONITOR (2 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT),SMOOTH AND ULTRA HIGH RESOLUTION 42673(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-RI531-BE (INTEL« COREÖ I3-5010U 2.1GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 2X2.5" SATA (WITH RAID 0/1), 1X MSATA, INTEL HD GRAPHICS 5500, 1XCOM PORT, 4XUSB 3.0, 2XGIGALAN, WIFI(802.11AC) / BT4.0, HDMI, DISPLAYPORT, CARDREADER, VESA MOUNT)6786(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-MI531-BE (INTEL« COREÖ I3-6100T 3.2GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 1X2.5" SATA, 1X M.2, INTEL HD GRAPHICS 530, 1XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, 2XUSB 3.1(TYPE-C), 2XGIGALAN, WIFI(802.11AC) / BT4.0, HDMI, DISPLAYPORT, CARDREADER, VESA MOUNT)7344(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-MI525-BE (INTEL« COREÖ I3-6100U 2.3GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 1X2.5" SATA, INTEL HD GRAPHICS 520, 1XUSB 2.0, 3XUSB 3.0, 2XUSB 3.1 (TYPE-C), 2XGIGALAN, WIFI(802.11AC) / BT4.0, HDMI, DISPLAYPORT, CARDREADER, VESA MOUNT)7020(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-MI522NANO-BE (INTEL« COREÖ I3-5010U 2.1GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 1X2.5" SATA, INTEL HD GRAPHICS 5500, 1XUSB 2.0, 4XUSB 3.0, 2XGIGALAN, WIFI(802.11AC) / BT4.0, HDMI, DISPLAYPORT, SPDIF, CARDREADER, VESA MOUNT)6917.58(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-ID45-BE (INTEL« COREÖ I3-3227U 1.9GHZ, 2XDDR3 SODIMM, 1X2.5" SATA, 1X2.5" MSATA, NVIDIA GEFORCE GT640 2GB, 2XUSB 2.0, 4XUSB 3.0, 2XGBIT LAN, WIFI-N + BT4.0, HDMI, DVI, SPDIF, CARDREADER, VESA MOUNT )7290(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-BI323-E (INTEL« CELERON« QUAD CORE N3150, 1.6-2.08GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 1X2.5" SATA, INTEL HD GRAPHICS, 1XUSB 2.0, 3XUSB 3.0, 1XUSB 3.1 (TYPE-C), GIGALAN, WIFI(802.11AC) / BT4.0, HDMI, DISPLAYPORT, VGA, CARDREADER)3069(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC (BAREBONE) ZOTAC ZBOX-BI322-E (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050, 1.6-2.16GHZ, 2XDDR3L SODIMM, 1X2.5" SATA, INTEL HD GRAPHICS, 1XUSB 2.0, 3XUSB 3.0, 1XUSB 3.1 (TYPE-C), GIGALAN, HDMI, DISPLAYPORT, VGA, CARDREADER)2377.44(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC ZOTAC ZBOX-CI327NANO-BE-W3 + WIN10 H64 (CELERON« QUAD CORE N3450, 1.1-2.2GHZ, 4GB DDR3L, 32GB M.2 ONBOARD, 1X2.5" SATA, INTEL HDG 500, 2XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, 1XUSB 3.1 (TYPE-C), 2XGIGALAN, WIFI(802.11AC) /BT4.0, VGA, HDMI, DP, CR, VESA MOUNT)5670(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC LENOVO IDEACENTRE Q190 (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2127U 1.90GHZ, 4GB DDR3, 500GB, INTEL« HD GRAPHICS, 4XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, CARDREADER, GBIT LAN, WIFI-N, HDMI, VGA, SPDIF, LENOVO RESCUE SYSTEM, DOS, VESA MOUNT, 155*192*22MM)6048(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC ACER REVO ONE RL85 (DT.SYUME.002) INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HDMI, GIGLAN, WIFI, BT, 65W PSU, WIN8.1 SL, WIRELESS KB/MS, (H*W*D) 155MM*106,5MM*106,5MM, WHITE4500(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MICRO PC LENOVO IDEACENTRE STICK 300 + WIN10 SL (INTEL« ATOMÖ QUAD CORE Z3735F UP TO 1,83GHZ, 2 GB DDR3 RAM, 32GB EMMC, 1*USB 2.0, HDMI, MICROSD SLOT, WI-FI 802.11 B/G/N, BT 4.0, WIN 10 HOME SL RU, 100X38X15MM, 65G, BLACK)2246.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LENOVO IDEACENTRE Q190 ( INTEL« COREÖ I3-3217U 1.80GHZ, 4GB DDR3, 500GB, INTEL« HD GRAPHICS, 4XUSB 2.0, 2XUSB 3.0, CARDREADER, GBIT LAN, WIFI-N, HDMI, VGA, SPDIF, LENOVO RESCUE SYSTEM, DOS, VESA MOUNT INCLUDED, 155*192*22MM)8553.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
BRANDED PC / ALL IN ONE
WORKSTATION PC-1031MP3600(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
WORKSTATION PC-1014MP2700(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
WORKSTATION (SERVER)19800(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER
NB ACER PREDATOR G3-710 (DG.B1PME.002) INTEL« CORE« I5-6400 2.70 GHZ, 16GB (2* 8GB) DDR4 RAM, 256GB SSD + 2TB HDD, DVDRW, CARDREADER, NVIDIA GTX1060 6GB GRAPHICS, 500W PSU, FREEDOS, USB PREDATOR KB/MS, BLACK24390(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC ACER VERITON N4640G (DT.VNHME.010) INTEL« CORE« I3-6100T 3.2GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD 530 GRAPHICS, VGA, DP, COM-PORT, GIGLAN, 65W PSU, DOS, WIRELESS KB/MS, VESA KIT, BLACK8019(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
MINI PC ACER VERITON N4640G (DT.VNHME.009) INTEL« PENTIUM« G4400T 2.9GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD 510 GRAPHICS, VGA, DP, COM-PORT, GIGLAN, 65W PSU, DOS, USB KB/MS, VESA KIT, BLACK6435(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 23.8" ACER ASPIRE C24-760 FULLHD (DQ.B7EME.002) INTEL« CORE« I3-6100 3,7 GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500 GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD 520 GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT4.0, GIGALAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, SILVER12573(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 23,8" ACER ASPIRE Z3-711 FULLHD (DQ.B3NME.001) INTEL« CORE« I3-5005 2,0 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVD-RW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI, BT, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK11402.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21.5" ACER ASPIRE Z3-705 FULLHD MULTI-TOUCH (DQ.B3SME.002) INTEL« CORE« I3-5005 2,0 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, DVD-RW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT4.0, GIGALAN, 65W PSU, FREEDOS, WIRELESS KB/MS, BLACK11402.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21.5" ACER ASPIRE Z1-621 FULLHD MULTITOUCH (DQ.SYGME.002) INTEL« CELERON« QUAD CORE N2940 1,83 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI, GIGALAN, 65W PSU, FREEDOS, KB/MS, BLACK8689.68(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21.5" ACER ASPIRE C22-720 FULLHD +W10 (DQ.B7CME.003) INTEL« PENTIUM« QC J3710 UP TO 2,64GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT4.0, GIGALAN, 65W PSU, W10 HOME, USB KB/MS, SILVER9900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21.5" ACER ASPIRE C22-720 FULLHD (DQ.B7CME.001) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE J3710 UP TO 2,64GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT4.0, GIGALAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, SILVER8845.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21,5" ACER ASPIRE Z1-622 FULLHD+WIN10 (DQ.B5FME.009) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE J3710 UPTO 2,64GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVD-RW, CARD READER, VESA, INTEL« HD GRAPHICS, HDCAM, WI-FI/BT, GIGABIT LAN, 65W PSU, W10HE SL EN, KB/MS,BLACK9090(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21,5" ACER ASPIRE Z1-622 FULLHD +W10 (DQ.B5FME.009) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE J3710 UPTO 2,64GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVD-RW, CARD READER, VESA, INTEL« HD GRAPHICS, HD CAM, WI-FI/BT, GIGABIT LAN, 65W PSU, W10HE SL EN, KB/MS,BLACK9207(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 21,5" - ACER ASPIRE Z1-622 FULLHD (DQ.SZVME.003) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 1,6-2,4 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVD-RW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI+BT, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, KB/MS, BLACK7956(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 19.5" ACER ASPIRE ZC-700 FULLHD (DQ.SZ9ME.003) INTEL« PENTIUM« N3700 UP TO 2,4 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI/BT, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK8190(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 19.5" ACER ASPIRE ZC-610 (DQ.ST9ME.001) INTEL« PENTIUM« 3556U 1,7 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK8712(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 19.5" ACER ASPIRE Z1-612 HD+ (DQ.B4JME.001) INTEL« PENTIUM« J3710 UP TO 2.64 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI/BT, GIGABIT LAN, 150W PSU, FREEDOS, KB/MS, WHITE7884(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 19.5" ACER ASPIRE C20-720 HD+ WIN10 (DQ.B6XME.002) INTEL« CELERON« J3060 UP TO 2.48 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD 400 INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI/BT, GIGABIT LAN, 45W PSU, WIN 10 RU, KB/MS, WHITE8127(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 18.5" ACER ASPIRE Z1-602 (DQ.B33ME.002) INTEL« CELERON« N3050 UP TO 2,16 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK6201.36(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER VERITON VM2110G MT (DT.VHVME.002) AMD A6-5400K(UNLOCKED) 3,6 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1 TB HDD, W/O ODD, AMD RADEON HD 8470D 2GB GRAPHICS, SERIAL PORT, 300W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK, 3 YEAR WARRANTY7200(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER VERITON VM2110G MT (DT.VHVME.002) AMD A6-5400K(UNLOCKED) 3,6 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1 TB HDD, W/O ODD, AMD RADEON HD 8470D 2GB GRAPHICS, SERIAL PORT, 300W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK, 3 YEAR WARRANTY9331.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE ZC-602 19.5" ALL-IN-ONE (DQ.STGME.001) INTEL CELERON 1017U 1.60 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI, GIGABIT LAN, 150W PSU, FREEDOS, KB/MS, WHITE8456.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE Z1-601 18,5" ALL-IN-ONE (DQ.SY7ME.005) INTEL« CELERON« N2830 2,16 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD INTEGRATED GRAPHICS, WI-FI, GIGABIT LAN, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK6210(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC703 DESKTOP+WIN8.1 (DT.SX4ME.006) INTEL« CELERON« QUAD CORE J1900 2.0 GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, VGA, HDMI, 220W PSU, WIN8.1 SL, USB KB/MS, BLACK5382(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC703 DESKTOP (DT.SX4ME.001) INTEL« CELERON« QUAD CORE J1900 2.0 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, VGA, HDMI, 200W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK5040(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC605 DESKTOP (DT.SRPME.012) INTEL« CORE« I3-4130 3.40 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, AMD R5-235 2GB GRAPHICS, DVI, HDMI, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK8100(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC603 DESKTOP (DT.SVHME.001) INTEL« CELERON« QUAD CORE J1900 2.0 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, VGA, HDMI, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK5040(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC600 DESKTOP (DT.SLJME.027) INTEL« PENTIUM« G2030 3.00 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, GEFORCE« GT620 1GB GRAPHICS, 250W PSU, FREEDOS, KB/MS, BLACK8019(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC105 DESKTOP (DT.SR7ME.002) AMD DUAL CORE E1-2500B 1.4 GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEGRATED RADEON HD 8240 GRAPHICS, VGA, HDMI, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK4500(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-780 DESKTOP+WIN 10 (DT.B5EME.004) INTEL« PENTIUM« G4400 3,3 GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, NO VGA, 2*HDMI, 65W PSU, WIN10HE SL, USB KB/MS, BLACK (MADE IN HUNGARY)7230.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-780 DESKTOP (DT.B5EME.003) INTEL CORE I3-6100 3,7 GHZ, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, NO VGA, 2*HDMI, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK (MADE IN HUNGARY)8019(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-780 DESKTOP (DT.B5EME.002) INTEL« PENTIUM« G4400 3,3 GHZ, 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, NO VGA, 2*HDMI, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK (MADE IN HUNGARY)6396.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-704 DESKTOP+WIN10 (DT.SZJME.001) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 1.6-2,4 GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HDMI, 65W PSU, WIN10HED SL, USB KB/MS, BLACK6259.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-704 DESKTOP (DT.SZJME.002) INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 1.6-2,4 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HDMI, VGA, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK5490(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE XC-704 DESKTOP (DT.B0SME.004) INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 UP TO 2,16 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, NO VGA, 2*HDMI, 65W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK4212(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE TC-710 MT (DT.B1QME.006) INTEL« CORE« I5-6400 2.70 GHZ, 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, CARDREADER, INTEL« HD 530 GRAPHICS, 2*HDMI, NO VGA, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK9734.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE TC-603 MT (DT.SQXME.001) INTEL« PENTIUM« G3220 3.0 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, HDMI, VGA, 300W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK6120(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE TC-100 MT (DT.SR6ME.008) AMD DUAL CORE E1-2500B 1.4 GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, NO ODD, CARD READER, INTEGRATED RADEON HD 8240 GRAPHICS, VGA, DP, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK4140(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER ASPIRE TC-100 MT (DT.SR6ME.006) AMD DUAL CORE E1-2500B 1.4 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEGRATED RADEON HD 8240 GRAPHICS, VGA, DP, 220W PSU, FREEDOS, USB KB/MS, BLACK4860(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL
DELL VOSTRO 3650 MT INTEL« CORE« I5-6400 (QUAD CORE, UP TO 3.3GHZ, 6MB), 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, INTEL« HD 530 GRAPHICS, WI-FI/BT4.0, PSU, MS116 USB MOUSE, USB KB216 KEYBOARD, WIN 7 PRO (WIN 10 PRO), BLACK12180.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL VOSTRO 3650 MT INTEL« CORE« I3-6100 (DUAL CORE, 3.7GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEL« HD 530 GRAPHICS, WI-FI/BT4.0, PSU, MS116 USB MOUSE, USB KB216 KEYBOARD, WIN7 PRO EN (W10 PRO), BLACK10382.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL VOSTRO 3250 SFF INTEL« PENTIUM« G4400 (DUAL CORE, 3.30GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, INTEL« HD 510 GRAPHICS, WI-FI/BT4.0, PSU, MS116 USB MOUSE, USB KB216 KEYBOARD, WIN 10 HOME EN, MCAFEE 15 MONTH, BLAC8009.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL VOSTRO 3250 SFF INTEL« CORE« I5-6400 (QUAD CORE, UP TO 3.3GHZ, 6MB), 4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEL« HD 530 GRAPHICS, WI-FI/BT4.0, PSU, MS116 USB MOUSE, USB KB216 KEYBOARD, UBUNTU 14.04, BLACK9547.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL VOSTRO 3250 SFF INTEL« CORE« I3-6100 (DUAL CORE, 3.7GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEL« HD 530 GRAPHICS, WI-FI/BT4.0, PSU, MS116 USB MOUSE, USB KB216 KEYBOARD, UBUNTU 14.04, BLACK7862.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 790 USFF: I3-2100, 4GB RAM, 256GB SSD SAMSUNF, DVD, WIN 7 PRO5292(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 790 USFF: I3-2100, 4GB RAM, 250GB , DVD, USSF3240(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 790 USFF: I3-2100, 4GB RAM, 128GB SSD SAMSUNG, DVD, WIN 7 PRO4526.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 7010USSF, INTEL CORE I3-3220, 3.30 GHZ/4G/VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 2500; USFF3582(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 3040 MT LNTEL« CORE« I5-6500 (QUAD CORE, 3.20GHZ, 6MB), 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, INTEL« HD530 GRAPHICS, TPM ENABLED, 240W PSU, USB MOUSE, USB KB216-B, WIN 7 PRO (WIN 10 PRO) EN, BLACK15973.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 3040 MT LNTEL« CORE« I5-6500 (QUAD CORE, 3.20GHZ, 6MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEI« HD530 GRAPHICS, TPM ENABLED, 240W PSU, USB MOUSE, USB KB216-B, UBUNTU, BLACK12036.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 3040 MT INTEL« CORE« I3-6100 (DUAL CORE, 3.70GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEL« HD530 GRAPHICS, 240W PSU, USB MOUSE, USB KB216-B, WIN 7 PRO EN (W10 PRO), BLACK12729.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPLEX 3020 MT INTEL« CORE« I3-4130 (DUAL CORE, 3.40GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD4400 GRAPHICS, INTERNAL DELL BUSINESS AUDIO SPEAKER, 290W PSU, USB MOUSE, USB KB212-B, UBUNTU 12.04, BLACK10867.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
DELL OPTIPIEX 3040 SFF INTEI« CORE« I3-6100 (DUAL CORE, 3.70GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, INTEL« HD530 GRAPHICS, 240W PSU, USB MOUSE, USB KB216-B, WIN 7 PRO EN (W10 PRO), BLACK12289.68(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
BRANDED PC DELL OPTIPLEX 3010 DT INTEL« CORE« I5-3470 (QUAD CORE, 3.20GHZ, 6MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD2500 GRAPHICS, INTERNAL DELL BUSINESS AUDIO SPEAKER, 250W PSU, USB MOUSE, USB KB212-B, W8 PRO, BLACK16304.22(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
BRANDED PC DELL OPTIPLEX 3010 DT INTEL« PENTIUM« G2020 (DUAL CORE, 2.90 GHZ, 3MB), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD GRAPHICS, INTERNAL DELL BUSINESS AUDIO SPEAKER, 250W PSU, USB MOUSE, USB KB212-B, UBUNTU 11.10, BLACK9405(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
BRANDED PC DELL OPTIPLEX 3010 DT INTEL« CORE« I3-3220 (DUAL CORE, 3.30GHZ, 3MB), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, CARD READER, INTEL« HD2500 GRAPHICS, INTERNAL DELL BUSINESS AUDIO SPEAKER, 250W PSU, USB MOUSE, USB KB212-B, W8 PRO, BLACK14454(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
BRANDED PC DELL INSPIRON ONE 2330 ALL IN ONE 23" LCD : MULTI-TOUCH SCREEN , INTEL CORE I5-3340S , 8192MB (2X4096) 16000MHZ DDR3 DUAL CHANNEL , 1TB SERIAL ATA (7.200 RPM) , 16X DVD+/-RW DRIVE , 1GB AMD RADEON HD 7650 , DELL WIRELESS 1703 802.11B/G/N, BLUET24883.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE PC - 23,8" DELL INSPIRON 7459 FHD LPS TOUCH, LNTEL« CORE« I5-6500HQ (QUAD CORE, UP TO 3.60GHZ, 6MB), 12GB DDR4 RAM, 1TB HDD+32GB SSD, GEFORCE« 940M 4GB GRAPHICS,REALSENCE 3D CAM, WI-FI, BT, KM713 WIRELESS KB&MS, WIN10 HOME RU, BLACK-SILVER27900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL IN ONE 23.8" DELL INSPIRON 3459 (O23I3410DIL-35W), IPS (1920X1080) FULL HD / INTEL CORE I3-6100U (2.3 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 1 TB / INTEL HD GRAPHICS 520 / DVD+/-RW / LAN / WI-FI / BLUETOOTH / WEB-CAM / CDREADER/ LINUX / 6.28 KG /K&M/WHITE14670(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
AIL-IN-ONE PC - 23,8" DELL INSPIRON 5459 FHD IPS TOUCH, INTEL« CORE« I5-6400T (QUAD CORE, UP TO 2.80GHZ, 6MB), 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVD-RW, NVIDIA GEFORCE 930M 4GB GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI AC, BT, WIRELESS KB&MS, WIN 10 HOME RU, BLACK-SILVER23400(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
AIL-IN-ONE PC - 23,8" DELL INSPIRON 5459 FHD IPS NON TOUCH, LNTEL« CORE« I5-6400T UP TO 2.80GHZ, 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVD-RW, NVIDIA GEFORCE 930M 4GB GRAPHICS, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT, KM636 WIRELESS KB&MS, WIN 10 HOME RU, BLACK-SILVER 27272041621690(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
AIL-IN-ONE PC - 21,5" DELL INSPIRON 3264 FHD IPS, INTEL« CORE« I3-7100U (DUAL CORE, 2.40GHZ, 3MB), 4GB DDR4 RAM, 1TB HDD, DVD-RW, INTEL« HD GRAPHICS 620, HD WEBCAM, WI-FI-AC/BT4.0, USB KB&MS, W10 HOME RU, MCAFEE 15 MONTH, BLACK13230(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE
APPLE IMAC ME086RS/A 21.5"/I5 2.7GHZ/8G/1000G/INTEL IRIS PRO GRAPHICS33708.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE IMAC 27-INCH MK472RU/A 27" RETINA 5K (5120X2880), 3.2GHZ QUAD-CORE INTEL CORE I5, 8GB RAM, 1TB FUSION DRIVE, RADEON R9 M390 2GB, OS X EL CAPITAN, RU52200(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE IMAC 21.5-INCH MK452RU/A 21.5" RETINA 4K (4096X2304), 3.1-3.6GHZ INTEL CORE I5, 8GB RAM, 1TB 5400RPM, INTEL IRIS PRO 6200, OS X EL CAPITAN, RU39579.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE IMAC 21.5-INCH MK442RU/A 21.5" FULL HD IPS (1920X1080), 2.8-3.3GHZ INTEL CORE I5, 8GB RAM, 1TB 5400RPM, INTEL IRIS PRO 6200, OS X EL CAPITAN, RU33287.58(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE IMAC 21.5-INCH ME087RS/A 21.5" FULL HD IPS (1920X1080), 2.9GHZ QUAD-CORE INTEL CORE I5, 8GB RAM, 1TB 5400RPM, GEFORCE GT 750M 1GB, OS X 10.8 MOUNTAIN LION, RU34020(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS
ASUS DESKTOP M32CD (I5-6400 8GB 1TB ODD GTX950 WIN10 27L ) BLACK INTEL« H110,8 GB UP TO 16 GB,1 X PCI-E X 16,1 X MINI PCI-E,4 X SATA 6GB/S,UP TO 3TB SATA HARD DRIVE,24X DVD-RW,LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,SONICMASTER HIGH DEFINITION 7.1 CHANNEL AUDIO,FR15833.16(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS DESKTOP K31CD ( PENTIUM G4400 4GB 500GB ODD UMA WIN10 24L ) BLACK INTEL« H110,4 GB UP TO 16 GB DDR4 AT MHZ,1 X PCI-E X 16,1 X MINI PCI-E,4 X SATA 6GB/S,3.5" 500GB UP TO 3TB SATA HARD DRIVE,24X DVD-RW,LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,SONICMASTER HIGH DEF7993.44(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS DESKTOP K31CD ( I3-6100 4GB 1TB ODD UMA WIN10 24L) BLACK INTEL« H110,4 GB UP TO 16 GB DDR4 AT MHZ,1 X PCI-E X 16,1 X MINI PCI-E,4 X SATA 6GB/S,3.5" 500GB UP TO 3TB SATA HARD DRIVE,24X DVD-RW,LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,SONICMASTER HIGH DEFINITION9640.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS DESKTOP K20CE ( PENTIUM N3700 4GB 500GB ODD UMA 10L ) BLACK SINGLE CHANNEL, DDR3L AT 1600MHZ ,1 X ON BOARD MEMORY,1 X PCI-E X 16 ,1 X MINI PCI-E,2 X SATA 6GB/S,500GB UP TO 3TB,24X DVD-RW, LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,SONICMASTER HIGH DEFINITION 5.15840.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS ALL-IN-ONE ET2040IUK-BB067M (90PT0151-M03060) 19.5" (1366X768) HD LED / INTEL PENTIUM J2900 (2.41 ├├Í) / RAM 4 ├┴ / HDD 500 ├┴ / INTEL HD GRAPHICS / ┴┼ă ╬─ / WI-FI / ╩└đ─đ╚─┼đ / ┬┼┴-╩└╠┼đ└ / ┴┼ă ╬Đ / 3.5 ╩├ / Î┼đ═█╔9630(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ASUS AIO V220IC (21.5"FHD I3-6100U 4GB 500GB UMA) BLACK 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,DDR4 2133MHZ 4GB,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,WLAN 802.11AC + BT, 1T1R, PCIE ,1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INTERNAL STEREO SPEAKERS,BUILT11850.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO ZN240IC (23.8" IPS FHD I5-6200U 8GB 1TB+128GB SSD GF940MX WIN10 ) QUARTZ GRAY 3.8"(60.5CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G/N/AC, BLUET19773.72(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO ZN240IC (23.8" IPS FHD I3-6100U 8GB 1TB GF940MX WIN10 ) QUARTZ GRAY 3.8"(60.5CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G/N/AC, BLUETOOTH V4.1,17001.36(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO ZN220IC (21.5" FHD I5-6200U 8GB 1TB GF930MX WIN10 ) QUARTZ GRAY 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 B/G/N, BLUETOOTH V4.0,LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,1M CAMER18874.08(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO ZN220IC (21.5" FHD I3-6100U 8GB 1TB GF930MX WIN10 ) QUARTZ GRAY 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 B/G/N, BLUETOOTH V4.0,LAN 10/100/1000/GIGABITS MBPS,1M CAMER15593.76(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO Z240IC (23.8" IPS FHD I7-6700T 8GB 1TB 128GB SSD GTX960M WIN10 ) ICICLE GOLD 23.8"(60.5CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,INTEL« H170,8 GB UP TO 32 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G28791.54(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO Z240IC (23.8" IPS FHD I5-6400T 8GB 1TB 128GB SSD GTX960M WIN10 ) ICICLE GOLD 23.8"(60.5CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,INTEL«H170,8 GB UP TO 32 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G/25161.12(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO Z220IC(21.5" FHD I5-6400T 8GB 1TB 128GB SSD GTX960M WIN10)ICICLE GOLD 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT,INTEL« H110,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G/N/AC , BLUETOOTH V4.0,LAN10/100/100023413.32(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ZEN AIO Z220IC (21.5" FHD I7-6700T 8GB 1TB 128GB SSD GTX960M WIN10 ) ICICLE GOLD 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080, LED-BACKLIGHT,INTEL« H110,8 GB UP TO 16 GB DDR4 AT 2133MHZ,802.11 A/B/G/N/AC, BLUETOOTH V4.0,LAN 10/100/126983.08(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS ET2325IUK-BC016X (90PT0191-M00600) 23" (1920X1080) HD LED, MULTI-TOUCH / INTEL PENTIUM PROCESSOR J2900 (2.41 ├├Í) / RAM 4 ├┴ / HDD 1 Ď┴ / INTEL HD GRAPHIC / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / BLUETOOTH / ╩└đ─đ╚─┼đ / ┬┼┴-╩└╠┼đ└ / WINDOWS 10 6412690(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V230IC (23"FHD I7-6700T 8GB 2TB GT930M WIN10 ) BLACK 23.0"(58.4CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,INTEL« H110,4 GB UP TO 8 GB,2 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N/AC22344.12(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V230IC (23"FHD I5-6400T 4GB 1TB UMA WIN10 ) BLACK 23.0"(58.4CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,INTEL« H110,4 GB UP TO 8 GB,2 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N/AC ,15670.26(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V230IC (23"FHD I3-6100T 4GB 1TB UMA WIN10 )BLACK 23.0"(58.4CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT, IPS, 178░ WIDE VIEWING ANGLE,INTEL« H110,4 GB UP TO 8 GB,2 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD 8X,802.11 B/G/N/AC, BLUET13982.76(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V220IB (21.5"FHD PENTIUM N3700 4GB 500GB UMA) WHITE 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,1 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N , BLUETOOTH V4.0,10/100/1000 MBPS,1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INTE8454.24(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V220IB (21.5"FHD PENTIUM N3700 4GB 1TB GT930M) BLACK 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,1 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N , BLUETOOTH V4.0,10/100/1000 MBPS,1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INT9881.82(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V220IB (21.5"FHD CELERON N3050 4GB 500GB UMA) BLACK 21.5"(54.6CM), 16:9, WIDE SCREEN, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,1 X SO-DIMM,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N , BLUETOOTH V4.0,10/100/1000 MBPS,1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INTE7638.48(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V200IB (19.5"FHD PENTIUM N3700 4GB 500GB UMA) BLACK 19.5"(49.5CM), 16:9, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N , 1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INTERNAL STEREO SPEAKERS,BUILT IN MIC, SIDE I/O PORTS :2 X US8223.12(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ALL-IN-ONE ASUS AIO V200IB (19.5"FHD CELERON N3050 4GB 500GB UMA) WHITE 19.5"(49.5CM), 16:9, FULL HD 1920X1080/, LED-BACKLIGHT,TRAY-IN SUPERMULTI DVD RW 8X,802.11 B/G/N , 1 M PIXEL CAMERA,2X2 W INTERNAL STEREO SPEAKERS,BUILT IN MIC, SIDE I/O PORTS :2 X US7207.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
═ţˇ˛ßˇŕŔ
ASUS
NB NB ASUS 15.6" X555LJ RED (CORE I3-5005U 4GB 1TB)15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CORE I3-5005U (2X CORE, 2.0GHZ, 3MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 920M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READE10296(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS X555LB 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CORE I7-5500U (2X CORE, 2.4GHZ, 4MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 940M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, HD WEBCAM, DOS, 2-CELL 37 WHRS PO14760(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS X552CL-SX020D 15.6" (1366X768) HD LED, GLOSSY / INTEL PENTIUM 2117U (1.8 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 500 GB / NVIDIA GEFORCE GT 710M, 1 GB / DVD SUPER MULTI / WI-FI / BLUETOOTH 4.0 / WEB-CAM / DOS / 2.45 KG / BLACK6804(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS K56CM 15.6" , INTEL CORE I3-3217U 1.8GHZ/4GB DDR3/500GB/GEFORCE GT635M 2GB DDR3/DVD▒RW/WIFI/BLUETOOTH 4.0/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/WINDOWS7 BASIC 64-BIT14715(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS K56CM 15.6" , INTEL CORE I3-3217U 1.8GHZ/4GB DDR3/500GB/GEFORCE GT635M 2GB DDR3/DVD▒RW/WIFI/BLUETOOTH 4.0/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/DOS13145.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" X751LN BLACK 17.3" HD+ (1600X900) GLARE, INTEL CORE I7-4510U (2X CORE, 2.0GHZ, 4MB), 6GB (4GB+2GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 840M 2GB, HDMI, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 3X USB 3.0, CARD READER, HD WEBCAM, DOS, 4-CELL 47 WHRS LI-I17604(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" N750JV (CORE I7-4700HQ 8GB 1TB WIN 8) 17.3" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-4700HQ (4X CORE, 2.4GHZ, 6MB), 8GB (2X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM + 16GB SSD CACHE, GEFORCE GT750M 4GB, HDMI, BD-R, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 428066.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" N750JK, INTEL CORE I7-4710HQ 2.5-3.5GHZ/8GB DDR3/1TB + 24GB SSD/GEFORCE GTX850M 4GB DDR3/BLU-RAY DVD COMBO/BLUETOOTH/SUBWOOFER/HDMI/USB 3.0/2.0 MEGAPIXEL WEB CAMERA/SB/17.3" FULL HD EWV LED (1920X1080)/WINDOWS 8.1 64-BIT27180(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" GL752VW (CORE I7-6700HQ 16GB 2TB+128GB WIN 10)17.3" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-6700HQ (4X CORE, 2.6GHZ, 6MB), 16GB (2X 8GB) PC4-17000, 2TB 5400RPM + 128GB SSD, GEFORCE GTX 960M 4GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11AC, BLU27927(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" GL703VD 17.3" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-7700HQ (4X CORE, 2.8GHZ - 3.8GHZ, 6MB), 16GB (1X 16GB) PC4-19200, 256GB M.2 + 1TB 7200RPM, GEFORCE GTX 1050 4GB, HDMI, GBIT ETHERNET, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C, 3X U31680(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" G771JW (CORE I7-4720HQ 8GB 1TB) 17.3" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-4720HQ (4X CORE, 2.6GHZ, 6MB), 8GB (1X 8GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE GTX 960M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 4X USB 3.0, CARD23317.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" G752VT (CORE I7-6700HQ 16GB 1TB+128GB WIN 10)35012.52(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 17.3" G752VM (CORE I7-6700HQ 16GB 1TB+128GB WIN 10)37582.92(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" ZENBOOK UX510UX (CORE I7-7500U 8GB 256GB WIN 10) 15.6" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-7500U (2X CORE, 2.7GHZ - 3.5GHZ, 4MB), 8GB (ONBOARD) PC4-17000, 256GB SSD, GEFORCE GTX 950M 2GB, HDMI, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C22500(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" ZENBOOK UX510UX (CORE I5-7200U 8GB 128GB+1TB WIN 10)15.6" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I5-7200U (2X CORE, 2.5GHZ - 3.1GHZ, 3MB), 8GB (ONBOARD) PC4-17000, 128GB M.2 + 1TB 5400RPM, GEFORCE GTX 950M 2GB, HDMI, 802.11AC, BLUETOOTH,21522.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X556UQ BROWN 15.6" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-6500U (2X CORE, 2.5GHZ - 3.1GHZ, 4MB), 8GB (ONBOARD) PC4-17000, 1TB 5400RPM, GEFORCE 940MX 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C, 1X USB 3.0, 1X US14670(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X555LB (1366X768) GLARE, INTEL CORE I5-5200U (2X CORE, 2.2GHZ, 3MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 940M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, HD WEBCAM, DOS, 2-CELL 37 WHRS POLYM12661.56(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X555LA 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CORE I5-4210U (2X CORE, 1.7GHZ, 3MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, HD WEBCAM, DOS, 4-CELL10890(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X555LA (CORE I3-4030U 4GB 1TB) 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CORE I3-4030U (2X CORE, 1.9GHZ, 3MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER10260(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X553MA BLACK (PENTIUM N3540 4GB 500GB)15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM N3540 (4X CORE, 2.16GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, 100MBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 1X USB 3.0, 1X USB 2.06520.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X553MA BLACK (PENTIUM N3540 4GB 1TB)15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM N3540 (4X CORE, 2.16GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD6943.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X552MD BLACK (PENTIUM N3540 4GB 1TB)15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM N3540 (4X CORE, 2.16GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 820M 1GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD R7352.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X541UJ BLACK (CORE I3-6006U 4GB 1TB WIN 10) 15.6" HD (1366X768) NON-GLARE, INTEL CORE I3-6006U (2X CORE, 2.0GHZ, 3MB), 4GB (ONBOARD) PC4-17000, 1TB 5400RPM, GEFORCE 920M 2GB, HDMI, DVD-RW, 100MBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYP11070(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X541UA VIVOBOOK MAX SILVER GRADIENT, INTEL CORE I3-6006U 2GHZ/4GB DDR4/1TB/INTEL GMA HD/WIFI/BLUETOOTH 4.0/USB 3.0/USB 3.1 TYPE C/HDMI/HD WEB CAMERA/SB/15.6" HD USLIM GLARE LED (1366X768)/ DOS9057.42(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X541NA BLACK (PENTIUM N4200 4GB 500GB WIN 10) 15.6" HD (1366X768) NON-GLARE, INTEL PENTIUM N4200 (4X CORE, 1.1GHZ - 2.5GHZ, 2MB), 4GB (ONBOARD) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, NO ODD, 100MBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH,7648.56(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X540SC BLACK (PENTIUM N3700 4GB 500GB) 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM N3700 (4X CORE, 1.6GHZ - 2.4GHZ, 2MB), 4GB (ONBOARD) PC3-12800, 500GB 5400RPM, GEFORCE 810M 1GB, HDMI, NO ODD, 100MBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C7484.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X540SA SILVER (CELERON N3050 4GB 500GB)5399.64(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X540SA BLACK (CELERON N3050 2GB 500GB) 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CELERON N3050 (2X CORE, 1.6GHZ - 2.16GHZ, 2MB), 2GB (ONBOARD) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, NO ODD, 100MBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.14770(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" X540LA BLACK 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CORE I7-5500U (2X CORE, 2.5GHZ - 3.1GHZ, 4MB), 8GB (ONBOARD) PC3-12800, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, 100MBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C, 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, C12974.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" GL552VX 15.6" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-6700HQ (4X CORE, 2.6GHZ - 3.5GHZ, 6MB), 8GB (1X 8GB) PC4-17000, 1TB 5400RPM, GEFORCE GTX 950M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C, 2X USB 3.0, 1X18698.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" GL552VX 15.6" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-6700HQ (4X CORE, 2.6GHZ - 3.5GHZ, 6MB), 16GB (2X 8GB) PC4-17000, 1TB 5400RPM, GEFORCE GTX 950M 4GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C, 2X USB 3.0, 1X21942(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" GL552VW (CORE I7-6700HQ 8GB 1TB+128GB WIN 10) 15.6" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-6700HQ (4X CORE, 2.6GHZ, 6MB), 8GB (1X 8GB) PC4-17000, 1TB 5400RPM + 128GB SSD, GEFORCE GTX 960M 4GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11AC, BLUE23086.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" G551JW (CORE I7-4720HQ 8GB 1TB/8GB WIN 8) 15.6" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-4720HQ (4X CORE, 2.6GHZ, 6MB), 8GB (1X 8GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM + 8GB NAND CACHE, GEFORCE GTX 960M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11N, BLUETOOT22491(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" E502SA WHITE 15.6" HD (1366X768) NON-GLARE, INTEL PENTIUM N3710 (4X CORE, 1.6GHZ - 2.56GHZ, 2MB), 4GB (ONBOARD) PC3-10600, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, 100MBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, WEBCA6479.82(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 15.6" E502SA BLUE 15.6" HD (1366X768) NON-GLARE, INTEL PENTIUM N3710 (4X CORE, 1.6GHZ - 2.56GHZ, 2MB), 4GB (ONBOARD) PC3-10600, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, 100MBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, WEBCAM6480(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 14.0" ZENBOOK UX430UQ GREY (CORE I7-7500U 8GB 512GB WIN 10) 14.0" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-7500U (2X CORE, 2.7GHZ - 3.5GHZ, 4MB), 8GB (ONBOARD) PC4-17000, 512GB M.2, GEFORCE 940MX 2GB, MICRO HDMI, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X USB 3.22680(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 14.0" X456UR BLUE (CORE I3-7100U 4GB 256GB)14.0" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I3-7100U (2X CORE, 2.4GHZ, 3MB), 4GB (ONBOARD) PC4-17000, 256GB SATA, GEFORCE 930MX 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.1 TYPE C,11790(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 13.3" X302UA (CORE I5-6200U 8GB 128GB) 13.3" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I5-6200U (2X CORE, 2.3GHZ - 2.8GHZ, 3MB), 8GB (4GB ONBOARD + 4GB) PC3-12800, 128GB SATA, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, GBIT ETHERNET, 802.11N, BLUETOOTH, 1X USB 3.0,13570.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ASUS 11.6" X200MA WHITE (CELERON N2840 4GB 500GB) 11.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CELERON N2840 (2X CORE, 2.16GHZ, 1MB), 4GB (1X 4GB) PC3-10600, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, 100MBIT NIC, 802.11N, BLUETOOTH 4.0, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, CARD5590.08(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS X555LN, INTEL CORE I7-4510U 2.0-3.1GHZ/4GB DDR3/1TB/GEFORCE GT840M 2GB DDR3/DVD-RW/WIFI/BLUETOOTH4.0/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/DOS12708(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS X555LN, INTEL CORE I5-4210U 1.7-2.7GHZ/4GB DDR3/1TB/GEFORCE GT840M 2GB DDR3/DVD-RW/WIFI/BLUETOOTH4.0/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/DOS (LAPTOP/NOTEBOOK/═╬ËĎ┴Ë╩)11652.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS N550JK, INTEL CORE I7-4700HQ 2.4-3.4GHZ/8GB DDR3/1TB/GEFORCE GTX850M 4GB DDR3/DVD▒RW/WIFI/BLUETOOTH4.0/SUBWOOFER/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/BACKLIT KEYBOARD/15.6" IPS FULL HD LED (1920X1080)/WINDOWS8.1 64-BIT23823.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS G550JK, INTEL CORE I7-4710HQ 2.5-3.5GHZ/8GB DDR3/1TB/GEFORCE GTX850M 4GB DDR3/DVD-RW/WIFI/BLUETOOTH4.0/SUBWOOFER/USB 3.0/HDMI/WEB CAMERA/SB/BACKLIT KEYBOARD/15.6" IPS FULL HD LED (1920X1080)/WINDOWS8.1 64-BIT24750.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS X552LAV, INTEL CORE I3-4030U 1.9GHZ/4GB DDR3/500GB/INTEL HD 4400/DVD-RW/WIFI/BLUETOOTH 4.0/USB 3.0/HDMI/HD WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/DOS9702(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB 15.6" ASUS X552LAV, INTEL CORE I3-4030U 1.9GHZ/4GB DDR3/1TB/INTEL HD 4400/DVD-RW/WIFI/BLUETOOTH 4.0/USB 3.0/HDMI/HD WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED (1366X768)/DOS8415(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ASUS A541NA-GO180, 15.6" LED HD GLARE, INTEL CELERON N3350 1.1GHZ 2M, 4GB, 500GB, INTEL HD, DVDRW, WLAN N, BT4.0, LAN 10/100 MBPS, USB 3.0, HDMI, SONICMASTER, SD CARD READER, VGA WEB, 3 CELL, ENDLESS, 2KG, CHOCOLATE BLACK, 2Y5490(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ASUS 17.3" GL702VM (CORE I7-7700HQ 16GB 256GB+1TB WIN 10) 17.3" IPS FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I7-7700HQ (4X CORE, 2.8GHZ - 3.8GHZ, 6MB), 16GB (1X 16GB) PC4-19200, 256GB M.2 + 1TB 7200RPM, GEFORCE GTX 1060 6GB, HDMI, GBIT ETHERNET, 838102.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ASUS 13.3" ZENBOOK UX330UA GREY (CORE I5-7200U 8GB 256GB WIN 10) 13.3" FULL HD (1920X1080) NON-GLARE, INTEL CORE I5-7200U (2X CORE, 2.5GHZ - 3.1GHZ, 3MB), 8GB (ONBOARD) PC3-14900, 256GB M.2, INTEL HD GRAPHICS, MICRO HDMI, 802.11AC, BLUETOOTH, 1X US18900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
ACER
NB ACER TRAVELMATE P253-E-10052G50MNKS 15.6" (1366X768) HD LED, MATT / INTEL CELERON 1005M (1.9 GHZ) / RAM 2 GB / HDD 500 GB / INTEL HD GRAPHICS / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / WEBCAM / NO OS / 2.6 KG5976(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER TRAVELMATE 253-E-B964G50MAKS 15.6" (1366X768) LED, MATT / INTEL PENTIUM B960 (2.2GHZ ) / RAM 4 GB / HDD 500 GB / INTEL HD 2000 / DVD SUPERMULTI / LAN / WI-FI / WEBCAM / LINUX / 2.6 KG( NX.V7XEU.007)7830(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER SWIFT 3 SPARKLY SILVER (NX.GNXEU.001), 14.0" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-7100U 2.40HZ (KABY LAKE), 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG, 17.95MM)13860(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER SWIFT 3 SPARKLY SILVER (NX.GKBEU.049), 14.0" FULLHD (INTEL« PENTIUM« 4405U 2.10GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG, 17.95MM)10008(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER SWIFT 3 SPARKLY SILVER (NX.GKBEU.014), 14.0" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30-2.80GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG, 17.95MM)13515.84(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-793 BLACK/RED (NH.Q1HEU.007) 17.3" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I5-6300HQ 2.30-3.20GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD / 1.0TB HDD, GEFORCE« GTX1060 6GB DDR5, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.95KG)30899.88(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-793 BLACK/RED (NH.Q17EU.007) 17.3" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I7-6700HQ 2.60-3.50GHZ (SKYLAKE), 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD / 2.0TB HDD, GEFORCE« GTX1070 8GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.95KG)47258.64(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-793 BLACK/RED (NH.Q17EU.005) 17.3" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I5-6300HQ 2.30-3.20GHZ (SKYLAKE), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD / 1.0TB HDD, GEFORCE« GTX1070 8GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.95KG)39088.44(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-593 BLACK/RED (NH.Q1CEU.006) 15.6" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I5-6300HQ 2.30-3.20GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD / 1.0TB HDD, GEFORCE« GTX1060 6GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.4KG)32258.52(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-593 BLACK/RED (NH.Q16EU.007) 15.6" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I7-6700HQ 2.60-3.50GHZ (SKYLAKE), 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD / 2.0TB HDD, GEFORCE« GTX1070 8GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX,3.4KG)46359(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PREDATOR G9-593 BLACK/RED (NH.Q16EU.005) 15.6" FULLHD IPS (INTEL« QUAD COREÖ I5-6300HQ 2.30-3.20GHZ (SKYLAKE), 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD / 1.0TB HDD, GEFORCE« GTX1070 8GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 8CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.4KG)38170.44(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PACKARD BELL TE11BZ-21804G50MNKS (NX.C0YEU.010) 15.6'' (1366X768) HD LED, GLOSSY / AMD DUAL-CORE E2-1800 (1.7 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 500 GB / AMD RADEON HD 7340 / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / WEB-CAM / LINUX / 2.45 KG/ BLACK6750(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PACKARD BELL ENTE69BM (NX.C39EU.018) 15.6" (1366X768) HD LED, / INTEL PENTIUM N3520 (2.16 - 2.42 ├├Í) / RAM 4 ├┴ / HDD 500 ├┴ / INTEL HD GRAPHICS / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / BLUETOOTH / WEB-CAM / LINUX / 2.4 KG / SILVER6570(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER PACKARD BELL EASYNOTE TG71 BLACK (NX.C3UEU.012) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5292(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER GATEWAY NE-56R41U BLACK, INTEL PENTIUM DUAL CORE B960 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/INTEL GMA HD/DVD▒RW/WIFI/HDMI/WEB CAMERA/SB/15.6" HD LED 1366X768)/WINDOWS8 64-BIT8301.06(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.034) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3060 UP TO 2.48GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG) (NX.EF5400(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.022) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6336(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.020) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6039(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.005) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6105.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.004) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 3CELL, 1.3MP CRYSTALEYEHD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5113.44(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.002) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5066.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2519 MIDNIGHT BLACK (NX.EFAEU.001) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5103(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2511 MIDNIGHT BLACK (NX.EF6EU.017) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-5005U 2.00GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7427.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER EXTENSA EX2511 MIDNIGHT BLACK (NX.EF6EU.006) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-5005U 2.00GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8712(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-591G BLACK SILVER (NX.G66EU.012) 15.6" FULLHD COLORBLASTÖ (INTEL« QUAD COREÖ I7-6700HQ 2.60-3.50GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD/128GB SSD, GEFORCE« GTX 950M 4GB, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 6CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)18900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-573G POLAR BLACK (NX.MCEEU.004) 15.6" IPS FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4200U 1.60-2.6GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT750M GRAPHICS 4GB, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, BACKLIT KB, RUS, LINUX, 2.0KG)17482.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-573G POLAR BLACK (NX.MCEEU.001) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4200U 1.60-2.6GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT750M GRAPHICS 4GB, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.0KG)16613.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-572 COLD STEEL (NX.MAGEU.011) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, GEFORCE« GT720M GRAPHICS 2GB, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.0KG)10962(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-572 COLD STEEL (NX.MAGEU.010) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT720M GRAPHICS 2GB, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.0KG)11529(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-572 CHAMPAGNE ICE (NX.MA4EU.014) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.0KG)9544.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-571G MISTY SILVER (NX.M76EU.001) 15.6" LED HD (INTEL« COREÖ I5-3337M 1.80GHZ (IVYBRIDGE ULV), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT710M GRAPHICS 2GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.3KG)13982.76(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-531G MATTE BLACK (NX.M6JEU.001) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE B987 1.50GHZ (ULV), 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, GEFORCE« GT710M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARD READER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.3KG)10149.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V5-131 GLOSSY BLACK (NX.M89EU.015) 11.6" LED HD (INTEL« CELERON« 1007U 1.50GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.20KG)6120(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-731G BLACK (NX.M6TEU.006) 17.3" LED HD+ (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT710M GRAPHICS 1GB, DVDRW 8X, 5-IN-1 CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)11283.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-731G BLACK (NX.M6TEU.005) 17.3" LED HD+ (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT710M GRAPHICS 1GB, DVDRW 8X, 5-IN-1 CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)11680.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-731 BLACK (NX.M31EU.009) 17.3" LED HD+ (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW 8X, 5-IN-1 CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)10535.94(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-572G PLATINUM SILVER (NX.MNJEU.010) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70-2.70GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)12870(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-572 PLATINUM WHITE (NX.MS9EU.015) 15.6" HD + WIN8 (INTEL« COREÖ I3-4005U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, W81BSL64, 2.4KG)10594.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-572 PLATINUM WHITE (NX.MS9EU.014) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70-2.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)12236.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-371 STEEL GRAY (NX.MPGEU.019) 13.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-4158U 2.00GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD5100 GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)12060(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE V3-331 STEEL GRAY (NX.MPJEU.004) 13.3" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3556U 1.70GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)9464.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE SWITCH 10 (NT.L6UEU.008) 2-IN-1 TABLET PC, 10.0" IPS HD (1280Ň800), INTEL« ATOMÖ QUAD CORE Z3735F 1.33GHZ, 2GB RAM, 64GB STORAGE, MICROSDHC SLOT, INTEL« HD GRAPHICS, WIFI-N/BT4.0, 5700MAH LIPO BATTERY UP TO 8HRS, W8SL32/BING, 1.1KG6300(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE S5-371 OBSIDIAN BLACK (NX.GHXEU.006) 13.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.50-3.10GHZ (KABY LAKE), 8GB DDR3 RAM, 256GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 620, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 3CELL, HD WEBCAM, BACKLIT KB, RUS, LINUX, 1.3KG)17622(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE S5-371 OBSIDIAN BLACK (NX.GHXEU.004) 13.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-7100U 2.40GHZ (KABY LAKE), 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 620, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 3CELL, HD WEBCAM, BACKLIT KB, RUS, LINUX, 1.3KG)13662(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE R5-471T BLACK (NX.G7WEU.006) 2-IN-1 TABLET PC 360░, 14.0" IPS TOUCH FULLHD (INTEL« COREÖ I3-6100U 2.30GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, W10HE, 1.9KG)12017.34(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE F5-771G OBSIDIAN BLACK (NX.GJ2EU.005) 17.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-7500U 2.70-3.50GHZ (KABY LAKE), 16GB DDR4 RAM, 128GB SSD / 2.0TB HDD, GEFORCE« GTX950M 4GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 6CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.9KG)20912.04(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE F5-573G OBSIDIAN BLACK (NX.GFJEU.018) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.50-3.10GHZ (KABY LAKE), 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, GEFORCE« GTX950 4GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 6CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)15350.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE F5-572G BLACK METAL (NX.GAKEU.003) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-6500U 2.50-3.10GHZ (SKYLAKE), 16GB DDR3 RAM, 2.0TB HDD, GEFORCE« 940M 4GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)18900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE F5-572G BLACK METAL (NX.GAFEU.001) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30-2.80GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« 920M 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)13230(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE F5-572 BLACK METAL (NX.GADEU.001) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30-2.80GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)10773(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-732 BLACK (NX.GH4EU.013) 17.3" HD+ (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N4200 UP TO 2.50GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 505, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.8KG)7768.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-732 BLACK (NX.GH4EU.007) 17.3" HD+ (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3350 UP TO 2.40GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 500, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.8KG)7076.16(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-731 BLACK (NX.MZSEU.017) 17.3" HD+ (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.9KG)7182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-711 DIAMOND BLACK (NX.MS2EU.008) 17.3" HD+ (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.20GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)9090(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-711 DIAMOND BLACK (NX.MS2EU.006) 17.3" HD+ (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2940 1.90GHZ (BAYTRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)8190(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-711 DIAMOND BLACK (NX.MS2EU.005) 17.3" HD+ (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2940 1.90GHZ (BAYTRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.8KG)6822.54(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-572 MIDNIGHT BLACK (NX.GKQEU.032) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-6006U 2.00GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)9036(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-572 MIDNIGHT BLACK (NX.GKQEU.018) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-6006U 2.00GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8550(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-572 MIDNIGHT BLACK (NX.GKQEU.016) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-6006U 2.00GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8910(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-572 MIDNIGHT BLACK (NX.GD0EU.062) 15.6" FULLHD (INTEL« PENTIUM« 4405U 2.10GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6660(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-571 MIDNIGHT BLACK (NX.GCEEU.071) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70-2.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8730(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-571 MIDNIGHT BLACK (NX.GCEEU.046) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-5005U 2.00GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8067.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-533 MIDNIGHT BLACK (NX.GFTEU.030) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3350 UP TO 2.40GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 500, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5443.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-533 MIDNIGHT BLACK (NX.GFTEU.009) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3350 UP TO 2.40GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 500, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5382(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-533 MIDNIGHT BLACK (NX.GFTEU.008) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3350 UP TO 2.40GHZ (APOLLO LAKE), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 500, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)4674.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-532G MIDNIGHT BLACK (NX.GHAEU.013) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« 920M 2GB, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6750(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 MIDNIGHT BLACK (NX.MZ8EU.018) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 2.40GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6142.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 MIDNIGHT BLACK (NX.MZ8EU.016) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 2.40GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6791.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 MIDNIGHT BLACK (NX.MZ8EU.014) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5504.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 MIDNIGHT BLACK (NX.MZ8EU.012) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5940(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 MIDNIGHT BLACK (NX.MZ8EU.011) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5296.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 FERRIC RED (NX.MZ9EU.021) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6390(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 FERRIC RED (NX.MZ9EU.014) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3700 2.40GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6559.56(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-531 FERRIC RED (NX.MZ9EU.008) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5841(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-520 MIDNIGHT BLACK (NX.G2JEU.002) 15.6" HD (AMD« DUAL CORE APU E1-2500 1.4GHZ (KABINI), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, AMD« RADEON HD8240 GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5056.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.037) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2930 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)4860(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.032) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2930 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6563.52(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.031) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2930 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5490(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.028) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2920 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.024) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2920 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6336(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.022) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2920 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5877.18(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.014) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2920 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5760(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-512 DIAMOND BLACK (NX.MRWEU.012) 15.6" HD (INTEL CELERON QUAD CORE N2840 2.16GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5850(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-332 BLACK (NX.GFZEU.006) 13.3" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3350 UP TO 2.40GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)6120(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-331 BLACK (NX.MZUEU.020) 13.3" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)7257.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-331 BLACK (NX.MZUEU.016) 13.3" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)5952.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-311-C01Y 13.3" HD (1366X768) GLARE, INTEL CELERON N2940 (4X CORE, 1.83GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, 802.11BGN, BLUETOOTH, 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, HD WEBCAM, LINUX, 3-CELL 3220MAH6489(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-311 DIAMOND BLACK (NX.MRTEU.013) 13.3" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.20GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, 3CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)6732(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-311 DIAMOND BLACK (NX.MRTEU.012) 13.3" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3520 2.20GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, 3CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 1.5KG)7659.36(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-111 DIAMOND BLACK (NX.MRKEU.011) 11.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2940 1.90GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.3KG)6480(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE ES1-111 DIAMOND BLACK (NX.MRKEU.009) 11.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.10GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-N/BT3.0, HDMI, 3CELL, CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 1.3KG)5976(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-771G IRON SILVER (NX.MNWEU.010) 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70-2.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT820M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)14310(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-771G IRON SILVER (NX.MNVEU.010) 17.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70-2.70GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)16182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-771G IRON SILVER (NX.MNVEU.009) 17.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-4005U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)13140(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-771G IRON SILVER (NX.MNVEU.008) 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-4005U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)12060(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-771 IRON SILVER (NX.MNXEU.007) 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-4005U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)10710(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-575G OBSIDIAN BLACK (NX.GDWEU.021) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-6500U 2.30-2.80GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« 940MX 2GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)15390(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-575G OBSIDIAN BLACK (NX.GDWEU.019) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30-2.80GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« 940MX 2GB DDR5, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)12969(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-574G BLACK IRON (NX.G3BEU.004) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-6500U 2.50-3.10GHZ (SKYLAKE), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« 920M 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)15781.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-574G BLACK IRON (NX.G3BEU.003) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I7-6500U 2.50-3.10GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« 920M 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)15210(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-572G MIDNIGHT BLACK (NX.MQ0EU.013) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210M 2.60-3.20GHZ (HASWELL), 6GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)14386.32(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-572G MIDNIGHT BLACK (NX.MQ0EU.012) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-4712MQ 2.30-3.30GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)16668(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-572G MIDNIGHT BLACK (NX.MQ0EU.009) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4000M 2.40GHZ (HASWELL), 6GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT840M GRAPHICS 2GB, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)12474(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-571 GARNET RED (NX.MLUEU.004) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4005U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8599.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-532 IRON (NX.MYVEU.011) 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N3050 2.16GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, 4CELL, HD CRYSTALEYE WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5821.74(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-511G MIDNIGHT BLACK (NX.MQWEU.023) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.16GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT810M GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7560(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-511G MIDNIGHT BLACK (NX.MQWEU.010) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.16GHZ7938(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-511 COPPER BROWN (NX.MPNEU.011) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.16GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYEHD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E5-511 BURGUNDY RED (NX.MPLEU.012) 15.6" HD (INTEL« CELERON« QUAD CORE N2940 1.90 (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, WO DVDRW, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYEHD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)5896.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-731G STEEL GRAY (NX.MG8EU.002) 17.3" LED HD+ (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT710M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)9639(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-731 STEEL GRAY (NX.MGAEU.003) 17.3" LED HD+ INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)8982(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-731 BLACK (NX.MGAEU.001) 17.3" LED HD+ (INTEL« CELERON« 1005M 1.90GHZ (IVYBRIDGE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.2KG)9525.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-572G-54204G75MNKK (NX.M8KEU.007)15.6'' (1366X768) HD LED, MATT / INTEL CORE I5-4200U (1.6 - 2.6 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 750 GB / AMD RADEON HD 8670M, 1 GB / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / BLUETOOTH /WEB-CAM / LINUX / 2.35 KG / BLACK11970(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-572G CLARINET BLACK (NX.MJNEU.003) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I7-4500U 1.80-3.0GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖR7 M265 GRAPHICS 2GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.3KG)16972.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-572G CLARINET BLACK (NX.M8KEU.011) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4200U 1.60-2.6GHZ (HASWELL), 8GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD8670M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.3KG)14040(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-572G CLARINET BLACK (NX.M8KEU.010) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4200U 1.60-2.6GHZ (HASWELL), 6GB DDR3 RAM, 750GB HDD, AMD RADEONÖHD8670M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.3KG)13513.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-572-54204G50MNKK (NX.M8EEU.009)15.6'HD, INTEL CORE I5 4200U(1.6-2.6), 4096MB, 500GB, DVD-DUAL, INTEL HD4400, GLAN, WIFI, DUAL CAMERA, LINUX, 2.35KG, BLACK10710(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-571 BLACK (NX.M09EU.033)15.6'' (1366X768) HD LED, MATT/ INTEL CORE I3-3110M (2.4 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 500 GB / INTEL HD GRAPHICS 4000 / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / WEBCAM / LINUX / 2.45KG / BLACK9180(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-570G STEEL GRAY (NX.MJ4EU.002) 15.6" LED HD (INTEL« COREÖ I3-3217U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, GEFORCE« GT820M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)9450(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-570G (NX.MEREU.013)15.6'' (1366X768) HD LED, GLOSSY/ INTEL CORE I5-3337U (1.8 GHZ) / RAM 4 GB / HDD 500 GB / NVIDIA GEFORCE GT 720M, 1 GB / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / BLUETOOTH / WEB-CAM / LINUX / 2.35 KG/ BLACK10646.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-570G (NX.MEREU.002)15.6'' (1366X768) HD LED, GLOSSY/ INTEL CORE I5-3337U (1.8 GHZ) / RAM 6 GB / HDD 750 GB / NVIDIA GEFORCE GT 720M, 1 GB / DVD SUPER MULTI / LAN / WI-FI / BLUETOOTH / WEB-CAM / LINUX / 2.35 KG/ BLACK11970(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-570 CLARINET BLACK (NX.MEPEU.014) 15.6" LED HD (INTEL« COREÖ I3-3217U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD4000 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8127(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-570 BLACK/GRAY (NX.MEPEU.006) 15.6" LED HD (INTEL« COREÖ I3-3120 2.50GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD4000 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.45KG)10206(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-532G CLARINET BLACK (NX.MFWEU.003) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3556U 1.70GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD8670M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7994.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-532 CLARINET BLACK (NX.MFVEU.016) 15.6" LED HD (INTEL« CELERON« 2955U 1.40GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7087.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-532 CLARINET BLACK (NX.MFVEU.015) 15.6" LED HD (INTEL« CELERON« 2955U 1.40GHZ (HASWELL), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6336(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-531 BLACK/GRAY (NX.M12EU.040) 15.6" LED HD (INTEL« CELERON« 1005M 1.90GHZ (IVYBRIDGE), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 6CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.45KG)6941.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530G STEEL GRAY (NX.MGTEU.001) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT720M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7290(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530G CLARINET BLACK (NX.MEUEU.010) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT720M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8064(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530G CLARINET BLACK (NX.MEUEU.005) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, GEFORCE« GT720M GRAPHICS 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)9630(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530G (NX.MJ3EU.002) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, GEFORCE« GT820M 1GB, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, BLUETOOTH,4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG6930(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530-21172G50DNKK (NX.MEQEU.005) 15.6" LED HD (INTEL PENTIUM DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL HD GRAPHICS, NO ODD, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7650(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530 STEEL GRAY (NX.MGWEU.001) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7200(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530 CLARINET BLACK (NX.MEQEU.014) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6709.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-530 CLARINET BLACK (NX.MEQEU.013) 15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2117U 1.80GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, HDMI, 4CELL, 1.3MP CRYSTALEYE HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6296.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-522 CLARINET BLACK (NX.M81EU.013) 15.6" LED HD (AMD DUAL-CORE E1-2500 APU 1.40GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, ATI RADEONÖ HD8240, W/O DVDRW, CARD READER, WIFI-N, BT, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)7182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-522 CLARINET BLACK (NX.M81EU.012) 15.6" LED HD (AMD DUAL-CORE E1-2500 APU 1.40GHZ, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, ATI RADEONÖ HD8240, W/O DVDRW, CARD READER, WIFI-N, BT, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6342.48(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE E1-522 CLARINET BLACK (NX.M81EU.011) 15.6" LED HD (AMD QUAD-CORE A4-5000 APU 1.50GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, ATI RADEONÖ HD8330, W/O DVDRW, CARD READER, WIFI-N, BT, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)8125.92(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER ASPIRE A517-51 OBSIDIAN BLACK (NX.GSXEU.011) 17.3" FULLHD (INTEL« QUAD COREÖ I5-8250U 1.60-3.40GHZ (KABY LAKE R), 12GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« MX150 2GB DDR5, W/O DVD, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)16290(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER 17.3" ASPIRE ES1-731-C3A5 (17.3" HD+ (1600X900) GLARE, INTEL CELERON N3050 (2X CORE, 1.6GHZ - 2.16GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11BGN, BLUETOOTH, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, CARD READE7110(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER 15.6" ASPIRE ES1-512-C89T (CELERON N2840 2GB 500GB NO ODD) 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL CELERON N2840 (2X CORE, 2.16GHZ, 1MB), 2GB (1X 2GB) PC3-12800, 500GB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, NO ODD, GBIT NIC, 802.11BGN, BLUETOOTH, 1X USB 3.0,5778(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER 15.6" ASPIRE E5-511G-P1GA BLACK 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM N3540 (4X CORE, 2.16GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 810M 1GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11BGN, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, CARD READER, HD WEBCAM, LINUX8967.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB ACER (PACKARD BELL) EASYNOTE TE69KB BLACK/GRAY (NX.C2CEU.007) 15.6" LED HD (AMD DUAL-CORE E1-2500 APU 1.40GHZ, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, ATI RADEONÖ HD8240, W/O DVDRW, CARD READER, WIFI-N, BT, HDMI, 4CELL, 1.3MP HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.4KG)6696(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB (ES1-533-P2WF) ACER ASPIRE ES1-533 MIDNIGHT BLACK (NX.GFTEU.011) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N4200 UP TO 2.50GHZ (APOLLO LAKE), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 505, W/O DVD, CARDREADER, WIFI-AC/BT, 3CELL, 0.3MP WEBCAM, RUS, LINUX, 25914.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ACER NITRO AN515-31 SHALE BLACK (NH.Q2XEU.001) 15.6" FULLHD (INTEL« QUAD COREÖ I5-8250U 1.60-3.40GHZ (KABY LAKE R), 8GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, EFORCE« MX150 2GB DDR5, W/O DVD, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 2.7KG)16560(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ACER ASPIRE A517-51 OBSIDIAN BLACK (NX.GSXEU.021) 17.3" FULLHD (INTEL« QUAD COREÖ I7-8550U 1.80-4.00GHZ (KABY LAKE R), 12GB DDR4 RAM, 256GB SSD / 2.0TB HDD, GEFORCE« MX150 2GB DDR5, W/O DVD, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)23859(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ACER ASPIRE A517-51 OBSIDIAN BLACK (NX.GSXEU.011) 17.3" FULLHD (INTEL« QUAD COREÖ I5-8250U 1.60-3.40GHZ (KABY LAKE R), 12GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, GEFORCE« MX150 2GB DDR5, W/O DVD, WIFI-AC/BT, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, LINUX, 3.0KG)17942.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP ACER ASPIRE 17.3'' E5-774G-361N OBSIDIAN BLACK HD+ CORE I3-7100U 4GB 1TB DVD GEFORCE GT 940MX 2GB LINUX 2.9KG9963(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
HP COMPAQ
NB HP PROBOOK 640 14" HD+ (INTEL« COREÖ I5-4200M 2.5GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 4600 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, VGA, DP, DOCKING CONNECTOR, 6CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, WIN7 PRO (WIN8.1 PRO), 2 KG17640(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 470 METALLIC GREY,(K9J99EA#ACB) 17.3" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-5500U 2.4GHZ, 8GB DDR3 RAM,750GB HDD, AMD RADEON R5 M255 2GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, VGA, 6CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, W7P64W8.1P , 2.84KG20160(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 470 METALLIC GREY,(G6W53EA) 17.3" FHD (INTEL« COREÖ I7-4510U 2.0-3.1GHZ, 8GB DDR3 RAM,750GB HDD, AMD RADEON R5 M255 2GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, VGA, 6CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, WIN 7 PRO (W8.1PRO), 221384(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 470 METALLIC GREY, 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ, 8GB DDR3 RAM, 750GB HDD, AMD RADEON R5 M255 2GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, VGA, 6CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, FREEDOS, 2.84KG)+BAG14009.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 470 METALLIC GREY, 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.90GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, AMD RADEON R5 M255 1GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, VGA, 6CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, FREEDOS, 2.84KG)+BAG12582(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 470 MATTE BLACK ALUMINUM, 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-6100U 2.3GHZ, 4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, AMD RADEONÖ R7 M340 1GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, DOS, FINGERPRINT, 2.61KG)+BAG13404.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER ALUMINUM, 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-7100U 2.4GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 620 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.2, HDMI, VGA, 3CELL, 2.0MP, RU, DOS, 2.04KG)10202.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.5-3.1GHZ, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, INTEL« HD 620 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.2, HDMI, VGA, 3CELL, 2.0MP, RU, WIN 10 PRO, 2.04KG)16065(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.5-3.1GHZ, 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD+1TB HDD, GEFORCE 930MX 2GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP, RU, FREEDOS, 2.04KG)15202.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.5-3.1GHZ, 4GB DDR4 RAM, SSD 256GB, INTEL« HD 620 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.2, HDMI, VGA, 3CELL, 2.0MP, RU, DOS, 2.04KG)15444(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.5-3.1GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 620 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.2, HDMI, VGA, 3CELL, 2.0MP, RU, DOS, 2.04KG)12190.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE SILVER AIUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-7100U 2.40GHZ, 4GB DDR4 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, DVDRW, CARDREADER, WI-FI-AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 2.04KG)10800(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE BLACK ALUMINUM,(E9Y15EA#ACB) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4200M 2.50GHZ (HASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD4600 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 6CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, SUSE LINUX, 2.3KG)+BAG12511.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE BLACK ALUMINUM, 15.6" FULHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.3-2.8GHZ, 8GB DDR3L RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 520 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, W7PRO 64 (W10PRO), FINGERPRINT, 2.07KG) (15644.16(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE BLACK ALUMINUM, (P4N97EA) 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.3-2.8GHZ, 8GB DDR3L RAM, 1TB HDD, AMD RADEON R7 M340 2GB GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, FREEDOS, FINGERPRINT, 2.13770(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE (W4P59EA#ACB) BLACK ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« CORE I5-6200U 2.3-2.8GHZ, 4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 520 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, FREEDOS, FINGERPRINT, 2.07K12342.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 MATTE (P4P46EA#ACB) BLACK ALUMINUM, 15.6" HD (INTEL« CORE I5-6200U 2.3-2.8GHZ, 4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 520 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, FREEDOS, FINGERPRINT, 2.07KG)12150(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 450 (P5S63EA) BLACK ALUMINUM, 15.6" FULLHD (INTEL« CORE I5-6200U 2.3-2.8GHZ, 4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, INTEL« HD 520 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, FREEDOS, FINGERPRINT, 2.07KG)12330(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE SILVER ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I5-7200U UP TO 3.10GHZ, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 620, W/O DVDRW, CARDREADER, WI-FI/AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RU, DOS, 1.5KG)14434.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD TOUCHSCREEN (INTEL« COREÖ I7-4510U 2.0GHZ, 8GB DDR3 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, NO ODD, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, VGA, HDMI, 4CELL, 720P HD WEBCAM, RUS, W8.1 PRO, 1,5 KG)21150(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30GHZ, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, WI-FI/AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 1.5KG)(W4N74EA#ACB)14200.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, WI-FI INTEL 3165 AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 1.5KG)12117.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30GHZ, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, WI-FI INTEL 3165 AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 1.5KG)12018.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.70GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, DOS, 1.5KG)12150(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I3-6100U 2.30GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, WI-FI INTEL 3165 AC, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 1.5KG) + BAG10862.64(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP PROBOOK 430 MATTE BLACK ALUMINUM, 13.3" HD (INTEL« COREÖ I3-6100U 2.20GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N, BT4.0, HDMI, VGA, 4CELL, 2.0MP HD WEBCAM, FINGERPRINT, RUS, DOS, 1.5KG)10890(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD +WIN8 (INTEL« CELERON« N2840 2.16GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 3CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, WIN 8.1 64BIT, 2.4KG)5875.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD +WIN8 (INTEL« CELERON« N2810 2.0GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 3CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, WIN 8.1 64BIT, 2.4KG)6343.92(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD +WIN8 (INTEL« CELERON« N2810 2.0GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 3CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, WIN 8.1 64BIT, 2.4KG)6030(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« 3825U 1.9GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 3CELL, VGA WEBCAM, RUS, DOS 2.0, 2.1KG) + BAG6930(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD (INTEL« CORE« I3-5005U 2.0GHZ, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, VGA, 3CELL, VGA WEBCAM, RUS, DOS 2.0, 2.1KG)8013.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK, 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7 GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD4400 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 3CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, DOS 2.0, 2.4KG)10632.96(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB HP COMPAQ 250 MATTE BLACK (K3X00EA#ACB) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« N3540 2.16GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, HDMI, 3CELL, 2.0MP HD WEBCAM, RUS, DOS 2.0, 2.4KG)6810.48(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP HP PROBOOK 650 (V1D16ES#ACB)15.6" FHD (INTEL« COREÖ I5-6440HQ 2.6GHZ, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, INTEL« HD 530 GRAPHICS, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, VGA, DP, DOCKING CONNECTOR, FINGERPRINT, 3CELL, 720P HD WEBCAM, WIN7 PRO (W10PRO), 2.31KG25182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP HP PROBOOK 650 (T9X64EA#ACB) 15.6" FHD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.3GHZ, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, INTEL« HD 520 GRAPHICS, DVDRW8X, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, VGA, DP, SERIAL PORT, DOCKING CONNECTOR, FINGERPRINT, 3CELL, 720P HD WEBCAM, WIN7 PRO (WIN10 PR19980(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LAPTOP HP 250 G6 SILVER, 15.6" HD (INTEL PENTIUM QUAD CORE N3710 2.56GHZ (BRASWELL), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CARDREADER, HDMI, VGA, WIFI-AC/BT4.2, 3CELL, VGA WEBCAM, RUS, FREEDOS, 1.86 KG)7156.8(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
D9Y32AA#ABB HP ULTRASLIM DOCK EURO3330(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
TOSHIBA
NB TOSHIBA SATELLITE L850-1V4 15.6" LED HD INTEL« CORETM I5 3230M 2.60GHZ, 6GB, 750GB, INTEL« HD GRAPHICS, MICROSOFT WINDOWS 8, WHITE PEARL11667.42(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB TOSHIBA SATELLITE L50-B-2CQ, 15.6", HD LED, INTEL CORE I3-4005U, DDR3 4GB (1X4), HDD 500GB 5400RPM, NO ODD, AMD RADEON R5 M230 1GB DDR3, HDMI, WIFI, BT 4.0, GBIT LAN, WEBCAM HD, CARD READER, 4 CELL, NO OS, WHITE9900(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB TOSHIBA SATELLITE C50-B-14H +WIN8 15.6" LED, 1366 X 768 |INTEL« CELERON« N2830 2.16 GHZ, 2 GB DDR3L, 500 GB (5400 RPM) AMD RADEON R5 M230 1GB VRAM DVD SUPER MULTI ,CARD READER WLAN 802.11AC, A/B/G/N, 1XRJ45 10/100/1000, BLUETOOTH, 1 USB 2.0, 2 USB 3.07200(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
APPLE
NB MJY32RS/A APPLE MACBOOK WITH RETINA DISPLAY SPACE GRAY MODEL A1534: 1.1GHZ DUAL-CORE INTEL CORE M TURBO BOOST UP TO 2.4GHZ, 8GB SDRAM, 256GB PCIE-BASED FLASH STORAGE, INTEL HD GRAPHICS 5300, FORCE TOUCH, BACKLIT KEYBOARD (RUSSIAN) / USER'S GUIDE (RUSSI34630.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO RETINA(ME294RSA) 15.4" (2880X1800), INTEL CORE I7-4850HQ 2.0GHZ, 16GBRAM,512GB SSD, NVIDIA GEFORCE GT750M 2GB, WIFI-N/AC, BT4.0, USB 3.0X2, THUNDERBOLT 2X2, CARDREADER, HD720MP, RUS, OS X, BATTERY UP TO 7 HOURS, 2.02KG,OFFICIAL SERVIC59760(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO RETINA 13.3" WITH TOUCH BAR (2560X1600), SILVER, INTEL CORE I5 2.90GHZ, 8GB DDR3 RAM,512GB SSD, INTEL IRIS GRAPHICS 550,WIFI-AC/BT4.2, USB-TYPE-C (THUNDERBOLT3) X4, HD720P, MACOS SIERRA, BATTERY UP TO 10 HOURS, 1.36KG54903.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO RETINA 13.3" WITH TOUCH BAR (2560X1600), SILVER, INTEL CORE I5 2.90GHZ, 8GB DDR3 RAM,256GB SSD, INTEL IRIS GRAPHICS 550,WIFI-AC/BT4.2, USB-TYPE-C (THUNDERBOLT3) X4, HD720P, MACOS SIERRA, BATTERY UP TO 10 HOURS, 1.36KG49249.62(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO MJLT2RS/A 15.4'' 2880X1800 RETINA, CORE I7 2.5GHZ, 16GB, 512GB, RADEON R9 M370X 2GB, MAC OS X YOSEMITE, RU58500(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO MJLQ2RS/A 15.4'' 2880X1800 RETINA, CORE I7 2.2GHZ, 16GB, 256GB, INTEL IRIS PRO, MAC OS X YOSEMITE, RU47988(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO MJLQ2 (256)15.4'' 2880X1800 RETINA, CORE I7 2.2GHZ, 16GB, 256GB, INTEL IRIS PRO, MAC OS X YOSEMITE38587.14(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK PRO ME865RS/A (13.3" I5 2.4GHZ 8GB 256GB)13.3'' 2560X1600 RETINA, CORE I5 2.4GHZ, 8GB, 256GB, INTEL IRIS PRO, MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION, RU39897(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB APPLE MACBOOK AIR MD711RS/B (11.6" I5 1.4GHZ 4GB 128GB) 11.6'' 1366X768, CORE I5 1.4GHZ, 4GB, 128GB, INTEL HD 5000, MAC OS X 10.9 MAVERICKS, RU22500(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
LENOVO (IBM)
NB LENOVO YOGA2 PRO 13.3" QHD+ 3200X1800 IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, 720P HD,1XUSB3.0,1XUSB2.0,4CELL UP TO 9HRS,WIN8.1,1.3KG)22711.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO YOGA 2 PRO SILVER 13.3"(L0720) QHD+ 3200X1800 IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 128GB SSD, INTEL« HD 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0,4CELL UP TO 9HRS,WIN8.1,1.25121.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO YOGA 2 PRO ORANGE 13.3"(L620) QHD+ 3200X1800 IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 128GB SSD, INTEL« HD 4400, BACKLIGHT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0,4CELL UP TO 9HRS,WIN8.1,1.3KG22062.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO YOGA 2 PRO ORANGE 13.3"(L0724) QHD+ 3200X1800 IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 128GB SSD, INTEL« HD 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0,4CELL UP TO 9HRS,WIN8.1,1.25121.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO YOGA 2 PRO (L619) SILVER 13.3" QHD+ 3200X1800 IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 128GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0, 9HRS, WIN8 ,1.3KG)22248(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO THINKPAD T560 BLACK, 15.6" IPS FULLHD AG (INTEL« COREÖ I7-6600U 2.60-3.40GHZ, 16GB DDR3, 512GB SSD, INTEL« HD GRAPHICS 520, W/O DVDRW, CARDREADER, MDP, HDMI, WIFI-AC/BT4.0, LTE 4G, 6+3CELL, HD720P WEBCAM, BACKLIT KB, RUS, W10PRO EN, 2.3KG)38160(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO THINKPAD EDGE S440 ULTRABOOK, 14.0" HD+ (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ, 4GB DDR3, 500GB 7200RPM, AMD RADEONÖ HD 8670M 2G, HDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM, BACKLIT SPILL RESISTANT KEYBOARD, FINGERPRINT, LENOVO« ONELINK, 2XUSB 3.0, DOS)12582(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO THINKPAD E470 GRAPHITE BLACK, 14.0" IPS FULLHD AG (INTEL« COREÖ I5-7200U 2.50-3.10GHZ (KABYLAKE), 8GB DDR4, 1TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 620, NO ODD, CARDREADER, HDMI, WIFI-AC/BT4.0, 3CELL, HD720P WEBCAM, TPM, TRACKPOINT, RU, W10 PRO, 1.87KG)14760(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD100-15IBY (80MJ003VUA)BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16GHZ (BAY TRAIL), 2GB DDR3 RAM, 250GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, W/O DVDRW, CARDREADER, WIFI-N/BT4.0, 0.3M WEBCAM, 1XUSB3.0/1XUSB2.0, MONO SPEAKER, 3CELL, RUS, DOS, 2.4464(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z70-80A +WIN8 BLACK 17.3" AG FULLHD IPS (INTEL« COREÖ I7-5500U 2.4-3.0GHZ, 8GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, JBL STEREO, DVDRW, HDMI, VGA, WIFI-N/BT 4.0, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0, 2XUSB 2.0, WIN8.1, 3KG)20394(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z70-80A +WIN8 BLACK (L03HUA)17.3" AG FULLHD IPS (INTEL« COREÖ I5-5200U 2.2-2.7GHZ, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 4GB, JBL STEREO, DVDRW, HDMI, VGA, WIFI-N/BT 4.0, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0, 2XUSB 2.0, WIN8.1, 3KG )17820(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z51-70 (+WIN10) BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-5500U 2.40-3.00GHZ (BROADWELL), 8GB DDR3, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD R7 M375 4GB, DVDRW, CARD READER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, 3D CAMERA, JBL SPEAKER, BACKLIT KB, RUS, W10H-HE, 2.3KG)21420(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-75A BLACK(L0AKUA) 15.6" FULLHD (AMD QUADCORE FX-7500 APU 2.1-3.3GHZ (KAVERI), 4GB DDR3, 1TB HDD, AMD R7-M260DX DDR3 2G, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)11070(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A(L30341) SILVER/BLACK 15.6" FULLHD INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG13590(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A(L1896) BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)13237.56(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A(L1890) WHITE 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.9GHZ, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)13719.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A WHITE (L21887)15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)9450(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A BLACK (L21902)15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 500GB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)8730(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L30339) SILVER/BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)10525.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L30338) SILVER/BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)8490.42(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L21882)WHITE 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)13050(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1899) SILVER 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ 15W, 6GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)12699.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1898) BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ 15W, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)7577.82(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1897) WHITE 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ 15W, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)11698.74(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1893) WHITE 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)9090(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1884) WHITE 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ 15W, 6GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)12051(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L1880) SILVER 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ, 6GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)14553.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70A (L0340) SILVER/BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ, 6GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT840 2GB, DVDRW, HDMI, VGA, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.2KG)10708.56(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Z50-70 SILVER 15.6" FULL HD (1920X1080) GLARE, INTEL CORE I5-4210U (2X CORE, 1.7GHZ, 3MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, GEFORCE 840M 2GB, HDMI, DVD-RW, GBIT NIC, 802.11BGN, BLUETOOTH 4.0, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, HD W14183.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD YOGA700-14 (+WIN10) SILVER, 14.0" IPS TOUCH FULLHD 360░FLIP&FOLD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3, 500GB HDD/8GB HYBRID, GEFORCE« GT940M 2GB, WIFI-N/BT4.0, HD720P WEBCAM, 4CELL, RUS, BACKLIT KB, W10H-EM, 1.6KG)(80QD006619467(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD YOGA500-14ISK (+WIN10) BLACK, 14.0" IPS TOUCH FULLHD 360░FLIP&FOLD (INTEL« COREÖ I5-6200U 2.30GHZ (SKYLAKE), 4GB DDR3, 1.0TB HDD, GEFORCE« GT940M 2GB, WIFI-N/BT4.0, HD720P WEBCAM, 4CELL, RUS, BACKLIT KB, W10H-EM, 1.8KG)16740(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD YOGA 2 SILVER 13.3" FULLHD IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 500GB SHDD+16GB NANDFLASH, INTEL« HD 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0, WIN8.1,1.6KG)16182(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD YOGA 2 (L9866) SILVER 13.3" FULLHD IPS MULTITOUCH, FOLD BACK 360░ (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W, 4GB DDR3, 500GB SHDD+16GB NANDFLASH, INTEL« HD 4400, BACKLIT KB, MICROHDMI, CR, WIFIN, BT, HD WEBCAM,1XUSB3.0,1XUSB2.0, WIN8.1,1.6KG)16222.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Y70-70A +WIN8 (L070UA) BLACK 17.3" AG FULLHD MULTI-TOUCH (INTEL« COREÖ I7-4710HQ 2.5-3.5GHZ, 8GB DDR3, 1TB SHDD+8GB NANDFLASH,GEFORCE GTX860 4GB, RED BACKLIT KB, EXTR. DVDRW, HDMI, CR, WIFI, JBL , SPDIF, HD WEBCAM, 2XUSB 3.0, 1XUSB 2.0,30591(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Y510P (L7207) +WIN8 DUST BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I5-4200M 2.5-3.1GHZ 15W, 8GB DDR3, 1TB SHDD+8GB NANDFLASH, NVIDIA GEFORCE GT755 2GB, RED BACKLIT KB, DVDRW, HDMI, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 2XUSB 3.0,1XUSB 2.0, WIN8.1, 2.18540(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Y510 +WIN8 DUST BLACK 15.6" AG FULLHD (L7207) (INTEL« COREÖ I5-4200M 2.5-3.1GHZ, 8GB DDR3, 1TB SHDD+8GB NANDFLASH, NVIDIA GEFORCE GT755 2GB, RED BACKLIT KB, DVDRW, HDMI, CR, WIFI, JBL STEREO, HD WEBCAM, 2XUSB 3.0,1XUSB 2.0,WIN8.1, 2.7KG18540(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Y50-70A +WIN8 BLACK 15.6" AG FULLHD (INTEL« COREÖ I7-4710HQ 2.5-3.5GHZ 47W, 8GB DDR3, 1TB SHDD+8GB NANDFLASH, NVIDIA GEFORCE GTX860 4GB, RED BACKLIT KB, EXTR. DVDRW, HDMI, CR, WIFI, JBL , HD WEBCAM, 2XUSB 3.0, 1XUSB 2.0, WIN8.1, 2.3KG)24102(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD Y50 (L22482) +WIN8 BLACK 15.6" FULLHD (INTEL« COREÖ I7-4710HQ 2.5-3.5GHZ 47W, 8GB DDR3, 1TB SHDD+8GB NANDFLASH, NVIDIA GEFORCE GTX860 4GB, RED BACKLIT KB, EXTR. DVDRW, HDMI, CR, WIFI, JBL , HD WEBCAM, 2XUSB 3.0, 1XUSB 2.0, WIN8.1, 2.3KG)23823.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD M5400A(L26062) SILVER/BLUE 15.6" AG HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3550M 2.3GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 500GB HDD, NVIDIA GEFORCE GT740 2GB, DVDRW, FINGERPRINT, HDMI, VGA, CR, WIFI, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.45KG)8550(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD M5400A (L26061)SILVER/BLUE 15.6" AG HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3550M 2.3GHZ (HASWELL), 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT740 2GB, DVDRW, FINGERPRINT, HDMI, VGA, CR, WIFI, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0,2XUSB 2.0, DOS, 2.45KG)8928(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G70-80 BLACK 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-5005U 2.00GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3, 1.0TB HDD, NVIDIA« GEFORCE« 920M 2GB, DVDRW, CARD READER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, HD720P WEBCAM, RUS, DOS, 2.9KG)10860.12(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G70-70A BLACK(L032UA) 17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I3-4030U 1.9GHZ, 4GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, WIFI-N/BT 4.0, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0, 2XUSB 2.0, DOS, 2.9KG)9459.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G70-70A BLACK (L02YUA)17.3" HD+ (INTEL« COREÖ I5-4210U 1.7-2.7GHZ, 8GB DDR3, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820 2GB, DVDRW, HDMI, WIFI-N/BT 4.0, HD WEBCAM, 1XUSB 3.0, 2XUSB 2.0, DOS, 2.9KG)15390(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G580G BLACK (L124)15.6" LED HD (INTEL« COREÖ I3-3110M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL GMA HD GRAPHICS, DVDRW, ALUMINIUM WRISTPAD, HDMI, CR, WIFI, 6CELL, 1.0MPX, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, RUS, 6CELL, FREEDOS, 2.3KG)8991.9(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G580A BROWN (L807) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-3110M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT710 DDR3 1GB, DVDRW, ALUMINIUM WRISTPAD, HDMI, CR, WIFI, 6CELL, HD WEBCAM, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, RUS, 6CELL, FREEDOS, 2.3KG)10289.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G580A BROWN (L546)15.6" LED HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NVIDIA GT710 DDR3 1G, DVDRW, CR, WIFI, 6CELL, 1.0MPX WEBCAM, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, RUS, 6CELL, ALUMINIUM WRISTPAD, FREEDOS, 2.4KG)8899.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G580A BROWN (L0806)15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 2020M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, NVIDIA GEFORCE GT710 DDR3 1GB, DVDRW, CR, WIFI, HD WEBCAM, HDMI, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, RUS, 6CELL, ALUMINIUM WRISTPAD, FREEDOS, 2.4KG)8899.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G580A (L409700) BROWN 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-3110M 2.40GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NVIDIA GEFORCE GT710 DDR3 1GB, DVDRW, ALUMINIUM WRISTPAD, HDMI, CR, WIFI, 6CELL, HD WEBCAM, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, RUS, 6CELL, FREEDOS, 2.3KG)9753.84(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G510A (L0659) BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-4200M 2.5-3.1GHZ 15W, 4GB DDR3, 1TB HDD, ATI RADEONÖJET PRO R5 M230 DDR3, ALUMIN WRISTPAD, DVDRW, HDMI, VGA,WIDI, CR, WIFI, HD WEBCAM, 2XUSB 3.0,1XUSB 2.0, RUS, 4CELL, DOS, 2.4KG)12978(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-80 BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I7-5500U 2.40-3.00GHZ (BROADWELL), 8GB DDR3, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD R5 M330 2GB, DVDRW, CARD READER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, HD720P WEBCAM, RUS, DOS, 2.5KG)16037.1(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-80 BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-5200U 2.20-2.70GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD R5 M330 2GB, DVDRW, CARD READER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, HD720P WEBCAM, RUS, DOS, 2.5KG)12190.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-80 (+WIN10) BLACK (80E5035GUA) 15.6" HD (INTEL« COREÖ I5-5200U 2.20-2.70GHZ (BROADWELL), 4GB DDR3, 1.0TB HDD, AMD RADEONÖHD R5 M330 2GB, DVDRW, CARD READER, WIFI-N/BT4.0, 4CELL, HD720P WEBCAM, RUS, W10H-EM, 2.5KG)11958.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G(L8046) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)5747.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G(L3950) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)6822.72(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G(L3947) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)6581.7(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G(59424949) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL PENTIUM 3558U 1.7GHZ, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6192.36(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4GHZ (HASWELL), 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)6044.04(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G (L8049) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE 2957U 1.4GHZ, 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)5599.08(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G (L8045) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W , 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)8694(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G (L8043) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« COREÖ I3-4010U 1.7GHZ 15W, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS 4400, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)8899.2(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70G (L3953) 15.6" HD (1366X768) GLARE, INTEL PENTIUM 3558U (2X CORE, 1.7GHZ, 2MB), 4GB (1X 4GB) PC3-12800, 1TB 5400RPM, INTEL HD GRAPHICS, HDMI, DVD-RW, 100MBIT NIC, BLUETOOTH 4.0, 802.11BGN, 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, CARD READER, 0.3M5469.3(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70A (L3948) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, ATI JET PRO R5 M230 2G DDR3, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)5948.64(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-70A (L3945) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« DUAL CORE 3558U 1.7GHZ, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, ATI JET PRO R5 M230 2G DDR3, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.1KG)7842.42(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-45G BLACK 15.6" HD (AMD« QUAD CORE A6 6310 1.8-2.4GHZ (BEEMA), 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, RADEON R5 M230 1GB, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6435(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G(L076UA) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2830 2.16GHZ (BAY TRAIL-M 4.5W), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6155.28(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G(L02AUA) SLIM BLACK 15.6" HD +WIN8 (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2830 2.16GHZ (BAY TRAIL-M 4.5W), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, WINDOWS 8.1 WITH BING, 26285.06(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G(L029UA) SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2830 2.16GHZ (BAY TRAIL-M 4.5W), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6044.04(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G SLIM BLACK 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3530 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)7230.6(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G SLIM BLACK (L00CTUA) 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3530 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6709.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G BLACK (L0DXUA)15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.16-2.66GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, NVIDIA GEFORCE GT820, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)5764.5(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G (L1M2UA) BLACK 15.6" HD +WIN8 (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, WO DVDRW, CR, WIFI-N, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, WINDOWS 8.1, 2.3KG)4590(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G (L19UUA) BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, WO DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)5506.38(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G (L0EEUA) BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 2GB DDR3 RAM, 320GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)5895.72(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G (L0EAUA) BLACK 15.6" HD (INTEL« CELERON« DUAL CORE N2840 2.16-2.58GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)4824(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
NB LENOVO IDEAPAD G50-30G (L0E2UA) BLACK 15.6" HD (INTEL« PENTIUM« QUAD CORE N3540 2.16-2.66GHZ (BAY TRAIL-M), 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, INTEL« HD GRAPHICS, DVDRW, CR, WIFI-N/BT4.0, HD WEBCAM, HDMI, 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RUS, FREEDOS, 2.3KG)6548.4(022) 27-85-14, 069441515www.depo.md
top

в­ÓÝŔ÷ű:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

¤ň­ňÚ˛Ŕ ÝÓ ˝˛­ÓÝŔ÷ˇ:   DEPO COMPUTERS |


¤ţ¸˛ţÔűň ŕţńű | ¤­ţÔň­ŕÓ ˝ŰţÔ | вӲŘŔ | ĎňŰň˘ţÝÝűň ŕţńű | ┴ÓÝŕŔ | ╬˛ňŰŔ | ĐŔ˝˛ňýÓ | ═Űţ | ╩Ýţ´ŕŔ
© 2005-2017 COMPUTER.MD ╩Ŕ°ŔÝňÔ, ╠ţŰńţÔÓ. ┬˝  Ŕݢţ­ýÓ÷Ŕ  ÝÓ ˝ÓÚ˛ň Ýţ˝Ŕ˛ ˝´­ÓÔţ¸ÝűÚ §Ó­Óŕ˛ň­ Ŕ Ýň  ÔŰ ň˛˝  ´ˇßŰŔ¸ÝţÚ ţ˘ň­˛ţÚ.